Toegangsvoorwaarden voor au pairs in IJsland

De toetredingsvoorwaarden voor au pairs in IJsland verschillen afhankelijk van het land van herkomst van het au pair. Hier volgt een korte en compacte samenvatting van de richtsnoeren voor au pairs uit EER- en niet-EER-landen in IJsland.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor EER-burgers en niet-EER-burgers.

EER-burgers

Alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (behalve Zwitserland)

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

Niet-EER-burgers

burgers van alle andere landen

Au pairs uit EER-landen

Au pairs uit Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden hebben geen verblijfsvergunning nodig.

Hetzelfde geldt voor au pairs uit alle andere EER-landen die maximaal 3 maanden in IJsland willen verblijven.
Voor een langer verblijf moet het au pair na aankomst in IJsland een verblijfsvergunning voor werknemers aanvragen.


 

Au pairs uit niet-EER-landen

Au pairs uit niet-EER-landen moeten een tijdelijke au pair vergunning aanvragen. Indien de aanvrager geen visum nodig heeft, mag hij/zij tijdens de aanvraag van de verblijfsvergunning in IJsland verblijven. Als de aanvrager een visum nodig heeft, mag hij/zij niet in IJsland verblijven tijdens de aanvraag en verwerking van de au pair vergunning.

De volgende documenten moeten worden ingediend:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier voor de au pair vergunning
  • Een pasfoto (35mm x 45mm) moet bij de aanvraag worden gevoegd.
  • Een kopie van het paspoort. Het paspoort moet 3 maanden geldig zijn na de geplande terugreis.
  • Politiecertificaat van goed gedrag (mag niet ouder zijn dan 6 maanden bij het indienen van de aanvraag).
  • Ziektekostenverzekering (minimale dekking IKR 2.000.000.000, verzekering moet worden afgesloten bij een in IJsland erkende verzekeringsmaatschappij).
  • Machtiging: De aanvrager kan een persoon in IJsland machtigen om informatie te verkrijgen over de status van de aanvraag.
  • Een schriftelijk au pair contract. Het contract is alleen verkrijgbaar bij de Utlendingastofnun Immigratiedienst (UTL) en het arbeidsbureau.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt het au-pair een zogenaamd D-visum van de dichtstbijzijnde IJslandse ambassade, die een dergelijk visum kan afgeven.

Na aankomst in IJsland moet het au pair zich registreren bij het registratiekantoor Þjóðskrá en een gezondheidscertificaat inleveren bij het immigratiebureau Utlendingastofnun (UTL).

Au pairs in IJsland mogen geen werkvergunning aanvragen en mogen geen andere al dan niet betaalde activiteiten uitoefenen.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.