Au pair verblijf in IJsland

Check de informatie over hoe u een au pair kunt worden in IJsland of hoe u een au pair kunt ontvangen als u een familie die daar woont.Voorwaarden van het au pair programma

Leeftijdsbeperking: 18 tot 25 jaar

Werktijden: 30 uur per week, extra babysitting 1 tot 3 keer per week (extra betaald)

Zakgeld: 15.000 kroon (ISK) per week

Verblijfsduur: De vergunning voor het au pair verblijf wordt voor maximaal 12 maanden verleend. De vergunning mag niet worden verlengd.

Vrije tijd: De au pair heeft recht op 1 vrije dag per week en minstens een weekend per maand moet vrij zijn.

Vakantie: Voor elke 6 maanden die de Au pair voor het gastgezin werkt heeft de au pair recht op 1 week vakantie. De au pair is vrij om de vakantie bij het gastgezin huis of ergens anders.

Reiskosten: Volgens de Ijslandse wet zullen de au pair en het gastgezin een akkoord moeten bereiken over de reiskosten betaling. Het gezin kan ze geheel of gedeeltelijk betalen maar het gezin zal minstens de helft van de reiskosten moeten dekken. Als de overeenkomst op voorhand wordt ontbonden zijn er sommige regels in functie van wie heeft het ontbonden en hoe. We raden aan dat het gastgezin de reiskosten betalen zodra de au pair in Ijsland is aangekomen.

Talenkennis: Als de au pair geen IJslands spreekt zou ze de Engelse taal goed beheersen.

Taalcursus: Het gastgezin moet de werktijden van de au pair dergelijk organiseren dat de au pair over genoeg vrije tijd beschikt om een taalcursus te volgen. De au pair zal de kosten van de taalcursus zelf moeten dragen.

Ziektekostenverzekering: Au pairs van buiten de EER moeten bij een in IJsland herkende verzekeringsmaatschappij een ziektekostenverzekering afsluiten die een dekking van minstens  2.000.000 kroon (ISK) heeft.
Au pairs die afkomstig zijn van een van de lidstaten van de EER zullen zich bij de verzekeringsmaatschappij in hun land van herkomst moeten informeren of hun ziektekostenverzekering ook in IJsland dekking heeft. Zoals niet moeten ze een particuliere ziekteverzekering afsluiten.

Au pair overeenkomst: De au pair overeenkomst is bij de IJslandse Immigratiedienst Utlendingastofnun (UTL) en bij het IJslands Arbeidsbureau beschikbaar.Deze informatie is gebaseerd op de officiële informatie uit The Directorate of Immigration on the au pair engagement.
 
 

Toegangsreglement van IJsland

Au Pairs uit de lidstaten van de EER

Au pairs uit Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden hebben helemaal geen verblijfsvergunning nodig.

Au Pairs uit de overige lidstaten van de EER die maximaal 3 maanden in IJsland willen verblijven hebben geen verblijfsvergunning nodig. Au Pairs uit Bulgarije en Roemenië die langer dan 3 maanden in IJsland willen verblijven  moeten na aankomst een verblijfsvergunning voor werknemers aanvragen.

Au pairs uit één lidstaat van de EER behalve Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Roemenië en Bulgarije die langer dan 3 maanden in IJsland willen verblijven moeten zich inschrijven bij Þjóðskrá, Borgartún 24, Reykjavík.
 

Au Pairs van buiten de EER:

Au Pairs van buiten de EER moeten een tijdelijk beperkt vergunning voor een au pair verblijf aanvragen. Als de aanvrager geen visum heeft, kan hij tijdens het aanvragen van de verblijfsvergunning in IJsland verblijven. De au pair mag IJsland niet eerder  binnen reizen dan ze de aanvraag ingediend heeft en de bevoegde instanties over de aanvraag hebben beslist.
De au pair moet deze documenten inleveren:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een au-pair-vergunning.
  • er moet een pasfoto (35 mm x 45 mm) aan de aanvraag worden toegevoegd.
  • een kopie van zijn/haar paspoort. Wanneer de au pair uit IJsland terugkeert moet zijn/haar paspoort nog steeds 3 maanden geldig zijn.
  • Een bewijs van goed gedrag (Criminal Records Check). Dit document mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Een bewijs van een geldige ziektekostenverzekering: Au pairs van buiten de EER moeten bij een in IJsland herkende verzekeringsmaatschappij een ziektekostenverzekering afsluiten die een dekking van minstens  2.000.000 kroon (ISK) heeft.
  • een volmacht: De aanvrager mag volmacht verstrekken aan een persoon die woonachtig is in IJsland omdat ze navraagt wat de stand van zaken is.
  • Een schriftelijk au pair overeenkomst. De au pair overeenkomst is bij de IJslandse Immigratiedienst Utlendingastofnun (UTL) en bij het IJslands arbeidsbureau verkrijgbaar. Na goedkeuring van het verzoek moet de au pair naar de dichstbijzijnde bevoegde ambassade toe om het visum aan te vragen.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal de au pair een D-visum verkrijgen bij de dichtstbijzijnde ambassade die dergelijke visa namens IJsland afgeeft.

Na zijn/haar aankomst in IJsland moet de au pair bij het nationaal register Þjóðskrá inschrijven en bij de IJslandse Immigratiedienst Utlendingastofnun (UTL) een gezondheidsverklaring inleveren. Daarna moeten ze naar het directoraatskantoor gaan of naar het dichtstbijzijnde kantoor van de districtscommissaris dat gefotografeerd moet worden voor een verblijfskaart.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.