Au pair verblijf in IJslandLeeftijdsbeperking: 18 tot 25 jaar

Werktijden: 30 uur per week, extra  babysitting 1 tot 3 keer per week (extra betaald)

Zakgeld: 15.000 kroon (ISK) per week

Duur van verblijf: De vergunning voor het au pair verblijf wordt voor maximaal 12 maanden verleend. De vergunning mag niet worden verlengd.

Vrije tijd: De au pair heeft recht op minstens 2 volle vrije dagen per week. Minstens een weekend per maand moet vrij zijn.

Vakantie: Voor elke 6 maanden die de Au pair voor het gastgezin werkt heeft ze recht op 1 week vakantie. De au pair is vrij om de vakantie bij het gast gezin thuis of ergens anders door te brengen.

Reiskosten: According to the law in Iceland, the au pair and host family should reach an agreement on the payment of travel costs. The family may pay them in full or in part, but as a minimum the family should cover half of the travel costs. If the contract is terminated beforehand, there are certain rules depending on who terminates it and how is terminated. We recommend that host families pay the travel costs once the au pair has arrived in Iceland.

Talenkennis: Als de au pair geen IJslands spreekt zou ze de Engelse taal goed beheersen.

Taalcursus: Het gast gezin moet de werktijden van de au pair dergelijk organiseren dat de au pair over genoeg vrije tijd beschikt om een taalcursus te volgen. De au pair zal de kosten van de taalcursus zelf moeten dragen.

Ziektekostenverzekering: Au pairs van buiten de EER moeten bij een in IJsland herkende verzekeringsmaatschappij een ziektekostenverzekering afsluiten die een dekking van minstens  2.000.000 kroon (ISK) heeft.
Au pairs die afkomstig zijn van een van de lidstaten van de EER zullen zich bij de verzekeringsmaatschappij in hun land van herkomst moeten informeren of hun ziektekostenverzekering ook in IJsland dekking heeft. Zoals niet moeten ze een particuliere ziekteverzekering afsluiten.

Au pair overeenkomst: De au pair overeenkomst is bij de IJslandse Immigratiedienst Utlendingastofnun (UTL) en bij het IJslands Arbeidsbureau verkrijgbaar.

This information is based on the official information provided by The Directorate of Immigration on the au pair engagement.

Voorwaarden voor het binnenkomen van IJsland

Au Pairs uit de lidstaten van de EER

Au pairs uit Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden hebben helemaal geen verblijfsvergunning nodig.

Au Pairs uit de overige lidstaten van de EER die maximaal 3 maanden in IJsland willen verblijven hebben geen verblijfsvergunning nodig. Au Pairs uit Bulgarije en Roemenië die langer dan 3 maanden in IJsland willen verblijven  moeten na aankomst een verblijfsvergunning voor werknemers aanvragen.

Au pairs uit één lidstaat van de EER behalve Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Roemenië en Bulgarije die langer dan 3 maanden in IJsland willen verblijven moeten zich inschrijven bij Þjóðskrá, Borgartún 24, Reykjavík.

Au Pairs van buiten de EER:

Au Pairs van buiten de EER moeten een tijdelijk beperkt vergunning voor een au pair verblijf aanvragen. De au pair mag IJsland niet eerder  binnen reizen dan ze de aanvraag ingediend heeft en de bevoegde instanties over de aanvraag hebben beslist.
De au pair moet deze documenten inleveren:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier voor de au pair vergunning
  • een pasfoto 35mm x 45mm)
  • een kopie van zijn/haar paspoort. Wanneer de au pair uit IJsland terugkeert moet zijn/haar paspoort nog steeds 3 maanden geldig zijn.
  • Een bewijs van goed gedrag. Dit document mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Een bewijs van een geldige ziektekostenverzekering: Au pairs van buiten de EER moeten bij een in IJsland herkende verzekeringsmaatschappij een ziektekostenverzekering afsluiten die een dekking van minstens  2.000.000 kroon (ISK) heeft.
  • een volmacht: De aanvrager mag volmacht verstrekken aan een persoon die woonachtig is in IJsland omdat ze navraagt wat de stand van zaken is.
  • Een schriftelijk au pair overeenkomst. De au pair overeenkomst is bij de IJslandse Immigratiedienst Utlendingastofnun (UTL) en bij het IJslands arbeidsbureau verkrijgbaar. Na goedkeuring van het verzoek moet de au pair naar de dichstbijzijnde bevoegde ambassade toe om het visum aan te vragen.

Na zijn/haar aankomst in IJsland moet de au pair bij het nationaal register Þjóðskrá inschrijven en bij de IJslandse Immigratiedienst Utlendingastofnun (UTL) een gezondheidsverklaring inleveren.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.