Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in Duitsland

Als au pair naar Duitsland

Hier vind je allerlei informatie over het gastland Duitsland: au pair voorwaarden, toegangsvoorwaarden, visum, zakgeld, vrije tijd, verzekering, rijbewijs, taalcursus en contract alsook alles waarmee je rekening moet houden voor een geweldig verblijf in Duitsland.Gastgezin in Duitsland

Jullie willen gastgezin in Duitsland worden? Hier kunnen jullie nagaan of jullie een au pair mogen ontvangen, hoeveel dit zal kosten, uit welk land jullie au pair afkomstig mag zijn, welke toegangsvoorwaarden gelden, welke werktijden en taken jullie au pair zal hebben, hoe de au pair verzekerd is en nog veel meer.


Visa service Germany

Visa for Germany as a host countryYour future au pair is a non-EU citizen? You need support in terms of handling formalities regarding your au pair's visa application? Why not benefit from AuPairWorld's long-term experience in the au pair business? We will be more than pleased to advise you. Our visa service will help you and your au pair prepare and complete all necessary documents for the au pair stay in Germany.

 


Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.