Au pair verblijf in Canada
De belangrijkste informatie voor gastgezinnen

Jullie wensen als gastgezin in Canada een au pair thuis te ontvangen? Op de volgende pagina's vinden jullie alle belangrijke informatie over het au pair verblijf om jullie optimaal voor te bereiden.

Registratie als gastgezin

Mogen jullie gastgezin in Canada worden?

Photo requirements host familiesLeven jullie in Canada en wensen jullie een au pair te ontvangen? Ga hier na of jullie aan alle voorwaarden voldoen om een gastgezin te worden.

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in Canada

Photo entry requirements for au pairsWaarmee dienen jullie rekening te houden voordat de au pair aankomt? Ga hier na hoe jullie stap voor stap een au pair kunnen ontvangen.

Kosten, werktijden, vrije tijd & Co. in Canada

Photo spare time of an au pairHier vinden jullie alle informatie over de algemene voorwaarden van het au pair verblijf in Canada: werktijden, taalcursus, zakgeld en reiskosten. 

Contract, verzekering, rijbewijs & Co. in Canada

Photo safetyWelk contract hebben jullie nodig? Wie sluit de verzekeringen af? Hoe zorgen jullie voor jullie eigen veiligheid? Wij geven een antwoord hierop.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.