Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Canada

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Canada, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Contract

Wij raden au pairs en gastgezinnen aan een au pair contract te ondertekenen. Het au pair contract waarborgt een rechtvaardige overeenkomst tussen jou en het gastgezin. Het is uiterst belangrijk de hoofdpunten van het verblijf in het contract op te schrijven (jouw taken als au pair, hoeveel verlof je zal krijgen of hoeveel uren je zal werken bv.) Omdat er in Canada geen officieel au pair contract bestaat gebruiken gastgezinnen en au pairs gewoonlijk het Britse au pair contract.

Opzegging

Indien je het contract wenst op te zeggen moet je een opzeggingstermijn van twee weken naleven.

 

Werkzaamheden

Als au pair is het jouw primaire verantwoordelijkheid om voor de kinderen van het gastgezin te zorgen. Naast de kinderopvang kan je ook gevraagd worden om mee te helpen met de huishoudelijke taken, maar dit mogen alleen lichte huishoudelijke taken zijn, omdat het jouw verantwoordelijkheid is om voor de kinderen te zorgen en niet om het huis schoon te maken.

Maak met je gastgezin duidelijk wat jouw precieze taken als au pair zijn en zorg ervoor dat deze goed zijn vastgelegd in het au pair contract.

 

Zakgeld

Uw gastgezin geeft u zakgeld in ruil voor uw hulp. Au pairs in Canada krijgen minimaal een minimumloon minus kamer en kost en inwoning. Aangezien de regels met betrekking tot het minimumloon per provincie/gebied verschillen, controleer de minimum uurlonen in de regio waar je gastgezin woont.

Zoals hierboven vermeld, zal je gastgezin kamer en pension (maaltijden) aftrekken van je zakgeld. In Ontario, bijvoorbeeld, worden de wekelijkse kosten voor kamer en pension berekend op $ 85,25. Momenteel is het algemene minimumloon in Ontario ongeveer $ 14, dus als je 30 uur werkt, ontvang je $ 420 (zakgeld) - $ 85,25 (kamer en bestuur) = $ 334,75 per week.

Daarnaast zal uw gastgezin EI (Employment Insurance), CPP (Canada Pension Plan) en inkomstenbelasting van uw loon aftrekken.  U kunt er echter van uitgaan dat u een netto bedrag van ongeveer $ 200 per week ontvangt.

Belastingteruggaaf
Vergeet niet om uw belastingaangifte aan het einde van het jaar in te dienen om een belastingteruggaaf te ontvangen!

 

Inkomstenbelasting

Arbeidsongevallenverzekering

Om het au pair te kunnen verzekeren, moet het gastgezin het au pair laten registreren bij de arbeidsongevallenverzekering van hun provincie. Afhankelijk van de provincie is de maximale bijdrage 15 CAD per maand.

Inkomen in Canada

De volgende punten moeten in acht worden genomen: Zodra een gezin een au pair opneemt, heeft het de status van werkgever. Daarom moeten zij zich bij de Canadese belastingdienst laten registreren. Alleen dan kunnen de werkloosheidsverzekering, pensioen en inkomstenbelasting van het au pair van haar zakgeld worden afgetrokken.

Vergoeding van de kosten van kinderopvang

In het kader van de aangifte inkomstenbelasting kan het gastgezin de kosten van een au pair terugverdienen. De volgende kosten zijn aftrekbaar: Au pair zakgeld, bijdragen aan de werkloosheidsverzekering, ouderdomsverzekering en arbeidsongevallenverzekering. Ook de kosten voor het premium lidmaatschap bij AuPairWorld kunnen fiscaal worden gedeclareerd.

 

Kost en inwoning

Au pairs hebben recht op een eigen kamer bij hun gastgezin. Het gastgezin moet hen ook maaltijden verstrekken. Dit geldt natuurlijk ook in geval van ziekte of tijdens je vakantie.

 

Werktijden

Er zijn geen specifieke regels voor het aantal werkuren van de au pair in Canada. Vanuit onze ervaring adviseren wij je echter om 25 tot 30 uur per week te werken.

Het gastgezin kan je vragen om tot 3 avonden per week te babysitten.

 

Vrije tijd en verlof

Als au pair heb je recht op minstens één vrije dag per week. Deze dag moet minstens één keer per maand op een zondag zijn.

Het Working Holiday Programme regelt niet op welke vakantie je recht hebt tijdens je verblijf in Canada. Wij adviseren echter twee weken vakantie voor een verblijf van zes maanden. Als u minder dan 6 maanden wilt blijven, kunt u deze waarde gebruiken om uw vakantie dienovereenkomstig te berekenen.

In Canada zijn er geen officiële regels met betrekking tot feestdagen voor au pairs. Wij raden au pairs aan om op feestdagen een vrije dag te hebben. Alleen in uitzonderlijke gevallen moeten au pairs op feestdagen werken. Het gastgezin moet dit vooraf met de au pair bespreken.

 

Taalcursus

Tijdens je verblijf als au pair in Canada moet je deelnemen aan een taalcursus. Meestal betaalt de au pair zijn of haar eigen taalcursus.

 

Au pair verzekering

Om het visum voor Canada te krijgen moet de au pair een ziektekostenverzekering hebben voor de gehele duur van het au pair verblijf. Deze verzekering moet de kosten voor medische verzorging, ziekenhuisopname en repatriëring dekken. Doorgaans draagt de au pair de kosten voor deze verzekering. Indien gewenst kunnen gastgezinnen natuurlijk ook een bijdrage in deze kosten leveren.

AuPairWorld raadt hiervoor het verzekeringspakket PROTRIP-WORLD aan. Deze is speciaal voor au pairs en andere jongeren die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor intramurale en poliklinische medische verzorging, plus retourtransport naar het thuisland indien dit om medische redenen noodzakelijk is.

Meer informatie over verzekeringen:

 

Reiskosten

Normaal gesproken wordt verwacht dat u betaalt voor uw vlucht van en naar Canada. Als uw gastgezin tevreden is met de hulp die u biedt, kunnen zij mogelijk uw terugreis of een deel van de kosten betalen. Dit is echter alleen onze aanbeveling. De familie is daartoe niet verplicht.

 

Rijbewijs

Je mag beslist enkele maanden met jouw eigen rijbewijs in Canada rijden. Na een bepaalde tijd zal je echter waarschijnlijk opnieuw een rijexamen in Canada moeten afleggen om daar verder te mogen rijden. Als je in Canada hoeft te rijden zou je contact opnemen met de bevoegde instantie voor verkeer in de provincie waar jouw gastgezin woont voor verdere informatie.

Indien je de auto van jouw gastgezin moet rijden zouden jullie beide vooraf bespreken in hoeverre je verzekerd bent. Vergeet ook niet na te gaan wie de kosten voor zijn rekening zou moeten nemen bij een ongeval met materiële schade.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.