Au pair verblijf in België
Informatie voor au pairs uit niet-EU-landen

Ben je een niet-EU-burger? Heb je al onze Quick Check beantwoord? Op deze pagina worden je alle formaliteiten en visumvoorwaarden voor België stap voor stap uitgelegd.

Ben je een EU of EVA-burger? Dan gelden voor jou andere voorwaarden. Klik hier a.u.b.Stap 1: Controleer de geldigheid van je paspoort

Wees zeker dat je over een geldig paspoort beschikt voordat je vertrekt. Je paspoort dient minstens voor een jaar geldig te zijn. 

Stap 2: Vraag jouw gastgezin een arbeidsvergunning en een arbeidskaart aan te vragen

Alle burgers uit niet-EU-landen hebben een geldige arbeidskaart nodig om als au pair in België te mogen werken. Je mag voordien nog geen arbeidskaart in België hebben verkregen. Je gastgezin dient een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B voor jouw au pair verblijf aan te vragen. De aanvraag moet bij de dienst arbeidsmigratie in het Gewest van het gastgezin worden ingedient (Brussel, Vlaanderen of Wallonië). 

De geldigheidsduur van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart mag twaalf maanden niet overschrijden. Je mag van gastgezin wijzigen voor zover je in totaal niet langer dan één jaar in België verblijft. Opgelet: je mag tijdens je au pair verblijf geen bijbaantje aannemen.

Stap 3: Vraag een visum aan

Stay for less than 3 months

If you wish to stay for less than three months in Belgium, you will have to apply for a short-term visa (visa Schengen C). Please note, however, that some countries are excluded from this visa. At any rate, au pairs must meet the entry requirements in the Schengen area for a short stay. For detailed information, please contact the responsible immigration office.

Stay between 3 and 12 months

Indien je langer dan drie maanden in België wenst te verblijven moet je een Schengen-visum type D bij de Belgische ambassade of bij het consulaat in je eigen land aanvragen. Daar zal je de volgende documenten moeten indienen:

  • een geldig paspoort
  • de door jouw gastgezin aangevraagde arbeidskaart B
  • een binnen de laatste 6 maanden ingevuld en ondertekend medisch attest, te verkrijgen bij een door de ambassade erkende arts
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag 

Stap 4: Meld je aan bij de gemeente van je gastgezin na je aankomst

Na je aankomst in België moet je je bij de gemeente van je gastgezin binnen de 8 dagen aanmelden. Vergeet niet je Schengen-visum type D en je paspoort voor te leggen.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.