Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in België

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in België, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille
 • Contract

  Au pair en gastgezin moeten beiden het officiële Belgische au pair contract ondertekenen. Van tevoren moeten het au pair en het gastgezin hun wederzijdse verwachtingen bespreken en vastleggen in het contract. Het gastgezin stuurt een ondertekende kopie van het contract van het au pair naar het verantwoordelijke vreemdelingenkantoor om een werk- en tewerkstellingsvergunning aan te vragen.

  Verwittiging
  Het au pair contract is geldig voor de duur van het gehele au pair verblijf. Desalniettemin bestaat de mogelijkheid om het contract op te zeggen. Wij adviseren een opzegtermijn van 14 dagen. Deze periode stelt het au pair en het gastgezin in staat om een nieuw gezin of een nieuw au pair te vinden of de terugreis te organiseren. Als er ernstige redenen zijn, kan het au pair contract ook zonder opzegtermijn worden opgezegd.

  Tip: Jij en je gastgezin zouden jullie wederzijdse verwachtingen al vooraf bespreken en in het au pair contract zorgvuldig vastleggen. Zo kunnen jullie toekomstige teleurstellingen vermijden. 

 • Werkzaamheden

  Je eerste taak als au pair is voor de kinderen van je gastgezin te zorgen. Bovendien kun je eventueel ook licht huishoudelijk werk overnemen. Al je taken moeten in het officiële au pair contract worden vastgelegd en kunnen daarna niet meer door jou of het gastgezin worden gewijzigd.  

 • Zakgeld

  In België ontvang je minstens 450 euro zakgeld per maand. Het geld dient per bankoverschrijving te worden betaald. Daarom moet je na je aankomst een eigen bankrekening in België openen. Je hebt ook recht op je zakgeld indien je ziek bent of tijdens je verlof. 
  Het gastgezin dient bovendien een aanvullende verzekering voor jou af te sluiten voor eventuele medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten alsook voor een eventuele voortijdige repatriëring. 

 • Kost en inwoning

  Naast zakgeld krijg je ook kost en inwoning van je gastgezin. Jij hebt hierop ook recht in geval van ziekte en tijdens je verlof. Je gastgezin dient je een kamer ter beschikking te stellen en je de vrije toegang tot hun woning te verzekeren.

 • Werktijden

  In België mag je hoogstens 4 uur per dag (oppaswerkzaamheden inbegrepen) en 20 uur per week werken, verdeeld over maximaal 6 dagen per week.  

 • Vrije tijd en verlof

  Als au pair heb je in België recht op minstens één vrije dag per week. Je kunt een vrije dag in overleg met je gastgezin kiezen. Indien je echter een specifieke dag als verlof wenst aan te vragen vanwege religieuze verplichtingen dient je gastgezin hiermee rekening te houden. 

  In België bestaat er geen officiële regelgeving m.b.t. het au pair verlof. Ons advies: een au pair die 12 maanden in het gastland verblijft zou recht moeten hebben op twee weken verlof. Voor een korter verblijf kunnen de au pairs en hun gastgezinnen zich aan dit voorstel aanpassen. Daarom zou je jouw aantal vrije dagen als au pair vooraf met je gastgezin afspreken.

 • Taalcursus

  Als au pair moet je aan een Nederlandse, Franse of Duitse taalcursus deelnemen (afhankelijk van het Belgisch Gewest waar je zal verblijven). De cursus dient door een officieel erkende instelling te worden aangeboden. Een privéles, een schriftelijke cursus of privéscholen zijn niet toegestaan. Als je voor het au pair verblijf in België nog geen basiskennis van de bovengenoemde talen hebt zal je na je aankomst aan een intensieve taalcursus moeten deelnemen. Je gastgezin dient ook een cultureel programma voor jou voor te bereiden zodat je kennis kunt maken met de Belgische cultuur.   

 • Ziektekostenverzekering

  Kom je uit een EU-land? Vraag eerst aan je eigen ziektekostenverzekeraar of je ziektekostenverzekering ook in België geldig blijft. Hoogst waarschijnlijk blijf je tijdens je au pair verblijf verder verzekerd. Je hebt dan wel een Europese ziekteverzekeringskaart nodig die je zal moeten tonen aan je behandelende arts in België. Opgelet: ook al blijft je ziektekostenverzekering in België geldig moet jouw gastgezin een aanvullende verzekering voor jou afsluiten. Deze verzekering dient eventuele medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten te dekken alsook een eventuele repatriëring. 

  Kom je niet uit een EU-land? Dan moet je nagaan of je huidige ziektekostenverzekering in België ook geldig blijft. Indien dit niet het geval is dien je een ziektekostenverzekering bij een private verzekeringsmaatschappij af te sluiten. Bovendien is je gastgezin verplicht een aanvullende verzekering voor jou af te sluiten voor de hele duur van het au pair verblijf. Deze verzekering dient eventuele medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten te dekken alsook een eventuele repatriëring.   

 • Rijbewijs

  Als au pair zal je waarschijnlijk met de auto van je gastgezin moeten rijden. Daarom moet je genoeg rijervaring hebben. Vergeet niet de kwesties van verzekering en verantwoordelijkheid voor je aankomst te regelen. Bij materiële schade moet vooraf afgesproken worden wie de kosten voor zijn rekening zal moeten nemen.

  In België mag je met een internationaal of Europees rijbewijs rijden, of met een erkend buitenlands rijbewijs

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.