Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Ierland

Wat is belangrijk voor EU-burgers en niet-EU-burgers die au pair willen worden in Ierland? Heb ik een visum nodig? Wat moeten gastgezinnen in Ierland organiseren voor hun au pair? Alle belangrijke voorschriften vindt u op deze pagina.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor EU-burgers en niet-EU-burgers.

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EFTA: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Niet-EU: onderdanen van alle andere landen

Au pairs uit de EU

Stap 1: Is de ID nog gedlig?

Het au pair moet voor het vertrek naar Ierland controleren of zijn identiteitskaart of paspoort nog geldig is.

EU-burgers hoeven zich niet te laten registreren bij de lokale immigratiediensten en hebben geen verblijfsvergunning nodig om in Ierland te wonen.

Desalsniettemin raden wij aan dat au pairs een PPS-nummer aanvragen. Dit zal het voor hen bijvoorbeeld gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot de lerse gezondheidszorg. Om het PPS-nummer aan te vragen, moet het au pair al in Ierland wonen.

Waar wordt een PPS-nummer aanvraagd?

De afdeling Sociale Bescherming geeft de au pair het PPS-nummer. Nadere informatie kan worden verkregen bij het Plaatselijk Bureau voor Maatschappelijk Welzijn.

De volgende documenten zijn nodig om een PPS-nummer aan te vragen:

  • een geldig paspoort of identiteitskaart
  • bewijs van verblijf. Daartoe moet het gastgezin een korte bevestiging afgeven dat het au pair momenteel bij hen woont. Het is mogelijk dat het au pair een rekening bij het gastgezin moet voegen (telefoon, gas, elektriciteit, etc.).

Meer informatie over het PPS-nummer is te vinden op de website voor voorlichting aan de burger.

 

Au pairs uit niet-EU-landen

Stap 1: Visum anraagen

Working Holiday Maker-Programm in Ierland

Onderdanen van Argentinië, Australië, Canada, Chili, Hong Kong, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Taiwan en Hong Kong kunnen een Working Holiday Visa aanvragen. Dit visum wordt echter slechts in een beperkt aantal en voor een bepaalde periode afgegeven. Bovendien moeten de aanvragers over voldoende financiële middelen beschikken om in ieder geval tijdens de eerste periode van hun verblijf in Ierland in hun levensonderhoud te voorzien.

Meer informatie over het Working Holiday Maker-Programm in Ierland
 

Work & Travel-Programm in Ierland

Burgers van de VS kunnen naar Ierland gaan met een Work & travel visum. Let op het volgende: Deelnemers aan het programma moeten ofwel ingeschreven zijn in een instelling voor oger onderwijs of net zijn afgestudeerd (d.w.z. binnen de laatste 12 maanden). Daarnaast moeten ze (via een bankafschrift) bewijzen dat ze 1.500 euro en een retourticket of 3.000 euro hebben. Gedetailleerde informatie over het Work & Travel programma in Ierland is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Studentenvisum

Studenten van buiten de EU/EVA die gedurende ten minste één volledig academisch jaar aan een erkend voltijds studiepogramma deelnemen, mogen tijdens het semester maximal 20 uur per week werken in tijdens de zomer- en wintermaanden maximal 40 uur per week. Veel gastgezinnen willen echter dat hun au pair 30 uur per week werkt.

Gastgezin en au pair moeten van tevoren duidelijk maken hoeveel werkuren er worden verwacht en hoe het individuele weekplan van het au pair eruit ziet. Een fulltime studie zou het moeilijk kunnen maken om het werkweekplan van het au pair te verzoenen met zijn opleidingsplan. Let op: Immigratiebeambten kunnen de student de toegang weigeren als ze vermoeden dat de student daadwerkelijk van plan is om fulltime te werken.

Verdere vragen over het studentenvisum voor Ierland kunnen rechtstreeks aan de lerse autoriteiten worden gesteld.

 

Stap 2: Registatie bij de lokale autoriteiten

Na aankomst van een au pair in Ierland moet hij/zij zich melden bij de lokale autoriteiten.

Informatie over registratie bij Garda en aanvraag van een PPS-nummer.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.