Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in België

Au pair in België worden

Hier vind je alle informatie omtrent het zakgeld, de vrije tijd, de formaliteiten,de toegangsvoorwaarden, het visum, het au pair contract, de taalcursus, de verzekering en nog veel meer voor een geweldig au pair verblijf in België.Gastgezin in België

Lees hier of jullie een au pair kunnen ontvangen, hoeveel dit zal kosten, uit welk land de au pair afkomstig mag zijn, welke toegangsvoorwaarden van toepassing zijn, wat de werktijden en taken van een au pair zijn, welke verzekeringen nodig zijn, en nog veel meer.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.