Referenties voor au pairs en gastgezinnen

(ook te vinden met trefwoorden Referenties voor au pairs en gastgezinnen, Gezondheidsverklaring voor het au pair verblijf en Aanbevelingsbrief voor het au pair verblijf)

Referenties zijn aanbevelingsbrieven, getuigenissen of getuigschriften die au pairs of gastgezinnen tijdens de sollicitatieprocedure kunnen gebruiken om vooraf een betere indruk van elkaar te krijgen.

Book and hands on a table

Wie kan een referentie schrijven?

Referenties geven informatie over iemands prestaties, sociale competentie en persoonlijke attitudes en vaardigheden. Au-pairs kunnen hun referenties gratis uploaden, gastgezinnen daarentegen hebben een premium lidmaatschap nodig om referenties te uploaden en te bekijken. Om een beter beeld van de door jullie gewenste au pair of gastgezin te krijgen, zouden jullie dus referenties moeten vragen.

Een mogelijke referent voor een au pair is bijvoorbeeld een voormalig of huidig gastgezin. Ook leerkrachten van de au-pair of vroegere en huidige werkgevers kunnen informatie verstrekken, bijvoorbeeld een gezin waar de au pair als babysitter heeft gewerkt. Als een au pair informatie over een gastgezin wil inwinnen, kan zij zich tot een vroegere au pair van het gezin, de leraren van de kinderen of de werkgevers van de gastouders wenden.

Referenties kunnen schriftelijk worden ingediend. Het is echter ook mogelijk om persoonlijk naar referenties te vragen als zij daarmee instemmen.
Naast de referenties vragen vooral gastgezinnen soms ook een gezondheidsverklaring of een verklaring van goed gedrag van de au pair. Het gezondheidscertificaat is zelfs een vereiste voor au pairs die in sommige landen een visum nodig hebben om de inreisvergunning te krijgen.