Referenties

(ook te vinden met trefwoorden Referenties, Aanbevelingen en Getuigschriften)

Referenties zijn aanbevelingen. Ze geven informatie over de persoonlijke karaktereigenschappen, kwaliteiten, vaardigheden en competenties van iemand. Wie zich een beter beeld wilt vormen van zijn toekomstige au pair of toekomstig gastgezin zou daarom om referenties vragen.

Referenties over een au pair kunnen bijvoorbeeld bij vroegere of een huidig gastgezin worden gevraagd. Docenten, vroegere of huidige werkgevers alsook gezinnen bij wie de au pair reeds als babysitter heeft gewerkt kunnen natuurlijk ook naar referenties worden gevraagd. Als een au pair referenties over een gastgezin wenst kan hij/zij zich tot een vroeger au pair van het gastgezin, de leraren van de kinderen of de werkgever van de gastouders richten.

Referenties kunnen schriftelijk worden doorgegeven. Het is echter ook mogelijk direct bij de referentiegevers na te vragen als ze hiermee akkoord gaan.
Naast referenties eisen gastgezinnen soms ook een doktersattest of een rijbewijs. Voor au pairs die een visum nodig hebben is het doktersattest in sommige landen trouwens ook een voorafgaande voorwaarde om een visum aan te vragen.

Meer informatie:

Tips voor au pairs
Tips voor gastgezinnen