Au pair verblijf in ZwedenAu Pair tewerkstelling

Leeftijd: tussen de 18 en 30 jaar (beide jaren inbegrepen)

Werkweek: De Au Pair zal ten hoogste 25 uur per week werken. De Au Pair zal over het algemeen niet meer dan 5 uur per dag werken. Het Gastgezin kan de Au Pair verzoeken om misschien 1 of 2 keer in de week kinderoppas te doen.

Zakgeld: Ten minste 3,500 SEK bruto per maand

Reiskosten: De Au Pair moet de inreiskosten naar Zweden zelf dragen. Wanneer het Gastgezin de kosten deels op zich wil nemen dan kunnen ze dat het beste doen wanneer de Au pair tenminste 50 procent van zijn of haar contract volbracht heeft.

Algemene voorwaarden: Het doel van het verblijf als Au Pair in Zweden is om de cultuur te leren kennen en de taal te leren. Jonge mensen welke Au Pair werken willen moeten een bovengemiddelde intresse hebben in de Zweedse taal en cultuur en kunnen aantonen dat ze er profijt van zullen hebbn.

Verblijfsduur: 12 maanden is het maximum voor welke een werkvergunning verleend kan worden. De verblijf mag niet worden verlengd.

Werk aanbieding: Het gastgezin moet de Au Pair een werk aanbieding doen waar het navolgende in moet staan 

 • niet meer dan 25 uur huishoudelijk werk per week
 • Zweedse les voor een aanzienlijk deel van je vrije tijd (Een bevestiging van een inschrijfsformulier bij een taalcursus moet bijgesloten zijn bij de aanvraag voor een werkvergunning)  
 • kost en inwoning
 • een salaris van tenminste SEK 3,500 per maand

De Au Pair heeft deze aanbieding nodig om de werkvergunnings aanvraag te kunnen doen.

Contract: Het Zweedse migratie bureau(migrationsverket) geeft aan dat er geen officieel Au Pair/Vakantiewerk contract ter beschikking is. Een werkaanbieding op schrift in het Zweeds is afdoende (zie voorgenoemd). Het Zweedse Arbeidsbureau biedt een standaardcontract aan dat u hier kunt downloaden.

Verzekering: Au pairs welke een korte tijd in Zweden verblijven genieten niet alle voordelen welke een normale inwoner heeft, daarom is het verstandig om zich te informeren: In dit geval dat je eigen verzekering geen dekking heeft in Zweden is het misschien nodzakelijk een extra verzekering af te sluiten.

Taalcursus: De belangrijkste reden om Au Pair in Zweden te zijn is om de taal en de Zweedse cultuur te leren kennen. Het Gastgezin moet er daarom ook voor zorgen dat de Au Pair voldoende tijd en mogelijkheden krijgt om zich hierin te verdiepen. Een bevestiging van een inschrijfsformulier bij een taalcursus moet bijgesloten zijn bij de aanvraag voor een werkvergunning.

Au Pair werk voor EU ingezetene en EEA-landen

Werkvergunning: Burgers uit de EU landen en EEA hebben geen werkvergunning nodig om in Zweden te kunnen werken. Zij kunnen meteen aan de slag, zelfs als zij nog geen verblijfsvergunning hebben. Burgers uit de scandinavische landen (Denenmarken, Finland, IJsland en Noorwegen) hebben geen werkvergunning of verblijfsvergunning nodig. Een bevestiging van een inschrijfsformulier bij een taalcursus moet bijgesloten zijn bij de aanvraag voor een werkvergunning.  

Verblijfsvergunning: Au pairs uit EEA/EU landen hebben alleen een geldig paspoort nodig om Zweden in te reizen. Als ze 3 maanden of minder gaan werken dan hebben ze geen verblijfsvergunning nodig. Au Pairs welke langer dan 3 maanden willen blijven moeten er wel 1 aanvragen. Aanvragen kunnen na binnenkomst gedaan worden. De volgende documentatie is benodigd om een verblijfsvergunning aan te vragen. Een bevestiging van een inschrijf formulier moet bijgesloten zijn bij de aanvraag voor een werkvergunning.

 • een aanvraag formulier
 • een copie van een paspoort of identiteitsbewijs moet bijgesloten zijn.
 • Werkaanbiedingsbrief getekend door je werkgever- zie hier ook het kopje  "werkaanbiedingsbrief". 

Er zijn geen kosten beschikbaar ten behoeve van een verblijfsvergunning. Burgers uit de scandinavische landen (Denenmarken, Finland, IJsland en Noorwegen) hebben geen werkvergunning of verblijfsvergunning nodig.

Wanneer alle documenten ontvangen zijn door de AuPair dan moeten deze doorgezonden worden naar de Zweedse immigratiedienst. Het paspoort van de Au Pair zal dan achtergehouden worden totdat de beslissing rond is. De verblijfsvergunning, wanneer goedgekeurd, zal dan aan het paspoort gehecht worden en teruggezonden.

Certificaat van werkaanbieding: Dit certificaat is benodigd om een verblijfsvergunning aan te vragen. Het certificaat moet uitgegeven en getekend zijn door de werkgever. en moet de volgende punten bevatten

 • De naam en adresgegevens van de werkgever
 • het aantal arbeidsuren per week
 • een omschrijving van de taken van de Au Pair en verantwoordelijkheden

Au Pair werkzaamheden voor Au Pairs van niet EU en niet EEA landen.

Werkvergunning: Au Pairs welke niet afkomstig zijn vanuit een EU land en als Au Pair zouden willen werken in Zweden moeten een verblijfsvergunningsticker in hun paspoort hebben voordat deze Zweden binnen komen. Belangrijk punt hieromtrend: Au Pairs moeten zeker zijn dat hun paspoort niet verloopt tijdens hun verblijf. De vervaldatum van hun verblijfsvergunning mag de geldigheidsduur van hun paspoort niet overschrijden.

Au Pairs moeten de navolgende documenten overdragen om in aanmerking te kunnen komen voor een werkvergunning:

 • 2 kopiën van het werkaanbod van het gastgezin (1) niet meer dan 25 uur in een werkweek. (2) Zweedse taalcursus gedurende het overgrote deel van het verblijf, bewijs hiervan dmv een inschrijvingsbewijs bij een school, (3) kost en inwoning (4) een minimum maandelijks salaris van 3,500 SEK
 • 2 kopiën van de overeenkomst voor plaatsing van een Au Pair, geschreven en getekend, een paspoort of soortgelijk reisdocument.
 • Origineel US Vreemdelingendienst Registratie kaart of een andere geldige verblijfsvergunning visa (type A, E, F, G, H, I, J, K, L, O of R)
 • 2 pasfoto's, kleur of zwart/wit.

De werkvergunning kan worden verleend voor een verblijfsduur van maximaal 12 maanden. De werkvergunning mag niet worden verlengd.

Op voorhand regelen: Het kan tussen de 2 en 3 maanden duren voordat het geheel (werkvergunning) rond is, houd hier rekening mee.

Verblijfsvergunning: Au pairs welke vanuit een biet EU en niet EEA land komen en in zweden wensen te verblijven voor een langere periode dan 3 maanden moeten een een verblijfsvergunning regelen. Dit moet meestal op voorhand geregeld worden voordat men naar zweden komt. Verblijfsvergunningen kan men aanvragen bij elke zweedse diplomatieke instelling in het land van herkomst. Het oordeel over de verblijfsvergunningen valt ten dele bij de Immigratie dienst of de diplomatieke instelling. Er zijn geen kosten verbonden hieraan.

De ene óf andere ambassade vraagt de au pair misschien ook om een attestatie de vita (personbevis) van het toekomstig gast gezin te tonen. Het gast gezin kan deze attestatie bij de nationale Zweedse belastingdienst (Skatteverket) aanvragen.

Werkaanbiedings brief: Deze is benodigd om een aanvraag te kunnen doen om een verblijfsvergunning te kunnen regelen. Deze brief moet uitgegeven zijn door de werkgever en moet ook door hem getekend zijn, deze moet voorzien zijn van

 • naam, adres gegevens en telefoon nummmer van de werkgever
 • De werkaanstellingsgegevens (werkuren enz).
 • taakbeschrijving en werkzaamheden van de Au Pair

Wanneer ale gegevens zijn ontvangen zal jouw aanvraag in behandeling genomen worden door de Zweedse Migratie Dienst. Jouw paspoort zal in bewaring blijven bij het Hoofd van het Consulaat totdat een beslissing genomen is. Jouw vergunning zal aan je paspoort gehecht worden als deze goedgekeurd is en wordt dan naar je toegezonden.

Schengen Agreement: De regels voor vrij reisgedrag binnen de Schengen zone jijn nu ook van kracht in Zweden. Het resultaat hiervan is dat Zweedse ingezetene nu ook vrij kunnen rondreizen voor een periode van 3 maanden zonder een visum hoeven aan te vragen. Alle reizigers hebben echter een geldig paspoort nodig om hun identiteit te kunnen staven. De landen welke het Schengen verdrag hebben getekend zijn: Oostenrijk, Belgiï, Denenmarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden.

Formulieren:

Vakantie Werkers

Zweden heeft een vakantie werk overeenkomst gesloten met Australie en Nieuw Zeeland. Deze overeenkomst laat het toe dat zweedse ingezetenen kunnen gaan werken in Australie en Nieuw Zeeland en vice versa onder de noemer van vakantie werk.

Leeftijd: tussen de 18 en 30 jaar.

Werkweek: De Vakantieweker zal ten hoogste 25 uur per week werken. De vakantie werker zal over het algemeen niet meer dan 5 uur per dag werken. Het Gastgezin kan de vakantie werker verzoeken om misschien 1 of 2 keer in de week kinderoppas te doen.

Zakgeld: Ten minste 3,500 SEK bruto per maand.

Reiskosten: De Vakantiewerker  moet de inreiskosten naar Zweden zelf dragen. Wanneer het Gastgezin de kosten deels op zich wil nemen dan kunnen ze dat het beste doen wanneer de Au pair tenminste 50 procent van zijn of haar contract volbracht heeft.

Algemene voorwaarden:

 • Het hoofddoeleind om te verblijven in zweden is om daar vakantie te genieten
 • de vakantie werkende moet een geldig paspoort hebben
 • De jonge volwassene moet voldoende financiën hebben om de eerste 3 maanden door te komen (minstens SEK 15.000).
 • Australiers en Nieuw Zeelanders moeten een geldige reisverzekering hebben of er 1 te kunnen bekostigen.

Verbliijfsduur: een vakantiewerk visum kan een maximum hebben van 12 maanden.

Vakantie Werk Visum: Een vakantie werk visum kan eenmalig uitgegeven worden. Een vakantie werk visum kan worden aangevraagd bij een Zweedse ambassade of bij een Zweeds consulaat in het land van herkomst van de vakantie werker of in het land waar hij/zij tegenwoordig woont. Het is aanbevolen het visumaanvraag ten minste 6 weken voor je vertrek naar Zweden bij de ambassade in te dienen. Het visum moet in de passpoort van de vakantie werker worden geplaatst vordat hij/zij Zweden inreist.

Hoogte van de aanvraag: de kosten voor de aanvraag van een vakantiewerk visum zijn SEK 1000. Wanneer deze afgekeurd wordt zijn deze kosten niet retourneerbaar.

Verzekering: Vacantie werkers welke een korte tijd in Zweden verblijven genieten niet alle voordelen welke een normale inwoner heeft, daarom is het verstandig om zich te informeren: In dit geval dat je eigen verzekering geen dekking heeft in Zweden is het misschien nodzakelijk een extra verzekering af te sluiten.

Taalcursus: Het Gastgezin moet er voor zorgen dat de Vakantie werker voldoende tijd en mogelijkheden krijgt om een taalcursus in het Zweeds te volgen. Een bevestiging van een inschrijfsformulier bij een taalcursus moet bijgesloten zijn bij de aanvraag voor een werkvergunning.

Werkvergunning: Vakantiewerkers mogen werken om hun inkomsten aan te vullen terwijl ze in Zweden verblijven. Om deze reden zal hun werkvergunningsaanvraag meestal goedgekeurd worden. Zijn of haar baan is tijdelijk van aard. Vakantiewerkers kunnen naar werk zoeken nadat ze zweden ingereisd zijn.

Belangrijk aandachtspunt: Vakantiewerkers moet er op letten dat hun paspoort niet verloopt tijdens hun verblijf. De geldigheidsduur van hun werkvergunning moet korter zijn dan de geldigheidsduur van hun paspoort.

Vakantie werkers moeten de volgende documenten overleggen om een werkvergunning te kunnen aanvragen:

 • 2 kopiën van het werkaanbod van het gastgezin (1) niet meer dan 25 uur in een werkweek. (2) Zweedse taalcursus gedurende het overgrote deel van het verblijf, bewijs hiervan dmv een inschrijvingsbewijs bij een school, (3) kost en inwoning (4) een minimum maandelijks salaris van 3,500 SEK
 • 2 kopiën van het aanvraagformulier voor vakanite werkers, geschreven en getekend, een paspoort of soortgelijk reisdocument.
 • Origineel US Vreemdelingendienst Registratie kaart of een andere geldige verblijfsvergunning visa (type A, E, F, G, H, I, J, K, L, O of R)
 • 2 pasfoto's, kleur of zwart/wit

Formulieren:

Zoek in de lijst voor een Zweedse ambassade in het buitenland om te weten te komen waar men moet zijn voor een aanvraag in je eigen land.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.