Au pair verblijf in Oostenrijk
De belangrijkste informatie voor gastgezinnen

Op de volgende pagina's kunnen jullie als gastgezin in Oostenrijk nagaan hoe jullie een au pair thuis kunnen ontvangen.

Registratie als gastgezin

Mogen jullie gastgezin in Oostenrijk worden?

Mogen jullie gastgezin in Oostenrijk worden? Lees hier of jullie aan alle voorwaarden voldoen.

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in Oostenrijk

Is jullie au pair uit een EU- of niet-EU-land afkomstig? Ga hier na waarmee jullie rekening zullen moeten houden en welke documenten eventueel nodig zijn.

Kosten, werktijden, vrije tijd & Co. in Oostenrijk

Wat zijn de wederzijdse verwachtingen tussen gastgezin en au pair? Hoeveel dagen verlof krijgt de au pair? Hier vinden jullie handige informatie over het au pair verblijf in Oostenrijk.

Contract, verzekering, rijbewijs & Co. in het gastland Oostenrijk

Hoeven jullie een verzekering voor jullie au pair af te sluiten? Blijft zijn/haar rijbewijs geldig in Oostenrijk? Moet een au pair contract worden ondertekend? Hoe kunnen jullie jullie eigen veiligheid waarborgen?

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.