Een referentie inzenden: Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Iedereen boven de 18 jaar die volgens de Algemeine Gebruikersvoorwaarden gebruik mag maken van AuPairWorld mag een referentie inzenden.

U kunt korte commentaren betreffende het gebruik van AuPairWorld en een foto (maximale grootte: 2 MB) inzenden die uw commentaar illustreert.
Wanneer een gebruiker een bijdrage inlevert geeft hij zijn toestemming tot de tentoonstelling van zijn bijdrage op de website van AuPairWorld. Hij verklaart akkoord ermee te gaan dat zijn voor- en achternaam op de website worden genoemd en dat hij geen geld voor de foto en bijdrage ontvangt. De commentaar wordt eventueel door de redactie aangepast en/of naar andere talen vertaald zonder dat de oorspronkelijke betekenis wordt gewijzigd. Wie meedoet verklaard ook hiermee akkoord te gaan.
De gebruiker verklaart dat de rechten op de ingezonden bijdragen evenals de bildrechten op de foto's bij hem liggen. Hij verklaart verder dat de personen die op de foto's te zien zijn hun uitgebreide toestemming heben gegeven tot de tentoonstelling van defoto's op de site. AuPairWorld is niet aanspraakelijk voor vorderingen van derden.

De gegevens die u aan ons doorgeeft worden door AuPairWorld uitsluitend bewaard om uw deelname en de uitvoering van de wedstrijd mogelijk te maken. Ze worden niet aan derden doorgeven.
AuPairWorld besliste welke bijdragen worden gepubliceerd. De beslissing is definitief en kan niet worden gecontesteerd. Er bestaat geen recht op publicatie.

A revocation of your consent, to the publication of submitted material, can be made in writing at any time, and will be enforced with immediate effect. Simply send us an e-mail at support@aupairworld.com.