AuPairWorld – Vragen & antwoorden

Wil je meer te weten komen over AuPairWorld en hoe het werkt? Op de meest gestelde vragen vind je hier een antwoord. Voor vragen over meer specifieke onderwerpen zoals het zakgeld, de werktijden van een au pair, de reiskosten, enz., kun je een kijkje nemen onder de rubriek Au pair A–Z. • Mag ik mijn eigen land als gastland uitkiezen?

  Wij aanvaarden geen registratie van au pairs die in hun eigen land wensen te werken. Volgens onze basisgedachte van het au pair verblijf is de bedoeling van het au pair verblijf inderdaad een nieuwe cultuur en taal te leren kennen. Bovendien is het in sommige landen niet toegestaan au pair in eigen land te worden.

 • Ik kan geen nieuwe sollicitaties sturen. Wat doe ik nu?

  Je kunt slechts een beperkt aantal sollicitaties binnen een bepaalde tijd zenden. Dit is één van onze kwaliteitsmaatregelen. In plaats van een groot aantal berichten willekeurig te zenden zouden onze gebruikers uitsluitend sollicitaties sturen aan passende au pairs en gastgezinnen waarvoor ze daadwerkelijk interesse hebben. Deze beperking geldt slechts voor sollicitaties, m.a.w. het eerste bericht aan een au pair of gastgezin. Reeds begonnen gesprekken kun je vanzelfsprekend verder voeren.

  Het maximaal aantal aan sollicitaties is individueel en hangt ervan af binnen welke tijdsduur je deze stuurt. Ons advies: log je regelmatig in op jouw profiel en kijk na of je reeds nieuwe sollicitaties mag sturen. Je kunt ook eenvoudigweg Premium Lid worden. Als Premium Lid mag je vier keer zoveel sollicitaties zenden.

 • Wat is een au pair?

  Een au pair is een jong volwassene tussen 18 en 30 jaar. Hij of zij is nog ongehuwd en zonder kinderen en reist naar een vreemd land om daar tijdelijk bij een gastgezin te verblijven. Tijdens het verblijf wordt de au pair als een volwaardig gezinslid beschouwd en ondersteunt het gastgezin bij het zorgen voor de kinderen en het verrichten van licht huishoudelijk werk.

  De term 'au pair' stamt trouwens uit het Frans en betekent 'wederkerigheid'. Daarom krijgt de au pair als tegenprestatie zakgeld en kost en inwoning van het gastgezin. Het zakgeldbedrag en het aantal werkuren worden door de regelgevingen van de verschillende gastlanden bepaald. Het doel van het au pair verblijf is de culturele uitwisseling, binnen een beschermd gezin. 

  Als 'grote zus' of 'grote broeder' is de au pair voor een bepaalde duur verantwoordelijk voor het zorgen voor de kinderen. Tijdens het verblijf kan de au pair ook zijn of haar taalkennis binnen het gastgezin vervolmaken en bezoekt dan gewoonlijk ook een taalcursus. Hij of zij ontdekt het dagelijkse leven van het gastgezin en maakt daarbij kennis met de echte cultuur, taal en leefwijze van het gastland. Door deel te nemen aan het gezinsleven en de zeden en gewoonten van het gastgezin te leren kennen kan de au pair nieuwe ervaringen opdoen en zijn algemene ontwikkeling verruimen. Dit zijn talrijke pluspunten – ook voor het toekomstige beroepsleven. 

 • Welke taken heb ik als au pair?

  Als au pair wordt je als volwaardig gezinslid beschouwd en overneem je dagelijkse taken binnen je gastgezin. Als 'tijdelijke dochter of zoon' dien je hoofdzakelijk voor de kinderen te zorgen. Dit betekent ook veel verantwoordelijkheid. Daarbij behoren ook lichte huishoudelijke taken, die direct verbonden zijn met het zorgen voor de kinderen, zoals bv.: 

  • De maaltijden voor de kinderen voorbereiden
  • Het wasgoed wassen, strijken en opruimen
  • De kamers van de kinderen opruimen
  • De kinderen naar school of naar hun activiteiten brengen en ophalen
  • De kinderen bij hun huiswerk helpen

  Vergeet echter niet dat je als au pair niet alleen plichten hebt maar ook rechten: een au pair is geen nanny, dienstbode of bejaardenhelper. Een au pair is geen werknemer maar een volwaardig lid van het gastgezin tijdens zijn of haar verblijf in het buitenland.

 • Au pair worden: het juiste voor mij?

  • Zou je graag kennis maken met een andere cultuur en een vreemd land ontdekken?  
  • Wens je jouw taalkennis in het gastland te verbeteren en belangrijke ervaringen voor jouw toekomstige privé- en beroepsleven opdoen?  
  • Vind je het leuk voor kinderen te zorgen?

  Indien je alle vragen met 'ja' hebt beantwoord is een au pair verblijf precies het juiste voor jou. In het kader van een au pair verblijf maak je intensief kennis met de cultuur en taal van je gastland. Gelijktijdig verblijf je bij je gastgezin als 'tijdelijke zoon of dochter". Hiermee heb je een vast tehuis in het buitenland.

  De taken van een au pair zijn synoniem van veel vreugde en plezier maar ook van verantwoordelijkheid, vooral m.b.t. het zorgen voor de kinderen. Het is dus belangrijk dat je graag verantwoordelijkheid opneemt en niet bang bent voor nieuwe uitdagingen. Het is meestal zeer verrijkend voor au pairs deze uitdagingen aan te nemen. Om de ervaringen van au pairs en gastgezinnen te ontdekken kun je hun ervaringsberichten lezen.

 • Ontvang ik een loon?

  Nee, als au pair verdien je geen loon maar je krijgt zakgeld van je gastgezin. Het zakgeld is afhankelijk van je gastland en deels van je werktijden tijdens jouw verblijf.  

 • Au pair zijn – Hoeveel kost dit?

  De kosten, die in eigen land van toepassing zijn, overneemt altijd de au pair. Daarbij behoren bv. de kosten voor het visum of voor een medische controle. De au pair betaalt ook de reiskosten. In de meeste landen dient de au pair bovendien de kosten voor zijn of haar taalcursus voor zijn rekening te nemen. Dit is echter afhankelijk van het gastland.

  Bij AuPairWorld raden wij gastgezinnen aan een deel van de kosten voor de taalcursus en de terugreis te overnemen. 

 • Au pair worden: waarop moet ik letten?

  Als au pair gelden voor jou altijd de voorwaarden van je gastland. De belangrijkste voorwaarden voor jouw au pair verblijf vind je terug in onze rubriek Info gastlanden. Ons advies: lees onze tips voor au pairs voor verdere informatie. Zo wordt jouw au pair verblijf een geweldige ervaring.

 • In welke landen worden au pairs bijzonder veel gevraagd?

  Bij AuPairWorld zijn de geregistreerde gastgezinnen meestal afkomstig uit Europa. De belangrijkste gastlanden zijn Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. Maar ook in Canada, Nieuw-Zeeland en Australië worden veel au pairs gevraagd.

 • Wat is een gastgezin?

  Een gastgezin is een gezin (ook eenoudergezinnen) met minstens één thuiswonend kind onder de 16 jaar, dat voor een beperkte tijd een au pair uit een ander land bij zich ontvangt. De au pair wordt als volwaardig gezinslid beschouwd en neemt deel aan de gezinsactiviteiten. Het begrip 'au pair' betekent 'wederkerigheid'.

  Binnen het gastgezin is de au pair hoofzakelijk verantwoordelijk voor het zorgen voor de kinderen en het overnemen van lichte huishoudelijke taken. Als tegenprestatie krijgt de au pair kost en inwoning van het gastgezin alsook een eigen kamer ter beschikking gesteld. Het gastgezin geeft de au pair bovendien zakgeld. Het zakgeldbedrag en het aantal werkuren worden door de regelgevingen van de verschillende gastlanden vastgelegd. De au pair moet de mogelijkheid krijgen zijn taalkennis dankzij een taalcursus te vervolmaken.

 • Een au pair ontvangen: de juiste beslissing?

  • Jullie hebben hulp nodig bij het zorgen voor de kinderen? 
  • Bij jullie thuis woont minstens één kind onder de 18 jaar? 
  • Jullie zijn bereid een au pair als volwaardig gezinslid voor een bepaalde tijd bij jullie te ontvangen en hem of haar de cultuur en de taal van jullie land te laten ontdekken? 
  • Jullie kunne de au pair een eigen kamer ter beschikking stellen en voor alle verdere kosten (zakgeld, kost en inwoning en verzekering) opkomen?

  Indien jullie alle vragen met 'ja' hebben beantwoord en het bovendien leuk vinden een nieuw gezinslid tijdelijk bij jullie te ontvangen, dan is een au pair precies het juiste voor jullie: zo krijgen jullie hulp bij het zorgen voor de kinderen en jullie dagelijkse huishoudelijke taken en kan het hele gastgezin een verrijkende ervaring beleven.  

  Het is belangrijk dat jullie bewust de keus maken een au pair te ontvangen. Een au pair verblijf berust inderdaad op een heel bijzondere vertrouwensrelatie: jullie krijgen de verantwoordelijkheid een nieuw gezinslid uit een vreemde cultuur te ontvangen, aan wie jullie dan ook jullie eigen kinderen toevertrouwen. Hierbij spelen onderling respect, achting, een goede communicatie, duidelijke regels en een geslaagd integratie binnen het gastgezin een groot rol. 

  Opgelet: au pairs zijn geen nannies of louter dienstbodes. Ze zijn geen werknemers en dienen als volwaardig nieuw gezinslid binnen jullie gastgezin te worden beschouwd. Jullie au pair neemt deel aan het dagelijkse leven van jullie gezin en overneemt enkele lichte huishoudelijke taken zoals de andere gezinsleden. Als 'grote zus' of 'grote broeder' wordt de au pair meestal een vertrouwde persoon voor jullie kinderen. Net als jullie als gastgezin jullie land aan de pair laten ontdekken, laat de au pair jullie ook zijn of haar eigen cultuur, taal en gewoonten ontdekken.  

 • Aan welke voorwaarden dient het gastgezin te voldoen?

  Een gastgezin dient minstens één thuiswonend kind onder de 16 jaar te hebben om een au pair bij zich te mogen ontvangen. Dit geldt ook voor eenoudergezinnen. Het gastgezin dient over een extra slaapkamer voor de au pair te beschikken alsook voldoende financiële middelen te hebben om het zakgeld, de kost en inwoning, de verzekeringen, enz. te kunnen betalen. De au pair wordt als volwaardig gezinslid beschouwd en ondersteunt het gastgezin bij het zorgen voor de kinderen en het verrichten van lichte huishoudelijke taken. Het gastgezin dient hierbij interesse te hebben voor een culturele uitwisseling en de au pair te helpen zijn of haar taalkennis te vervolmaken. Hiervoor geeft zij de au pair de mogelijkheid aan een taalcursus deel te nemen. Thuis spreekt het gastgezin de taal van het gastland. Deze is gewoonlijk afwijkend van de moedertaal van de au pair. Het gastgezin dient bovendien open te staan voor de cultuur van de au pair en de au pair zijn of haar godsdienstplichten te laten vervullen.

  Enkele voorwaarden voor gastgezinnen zijn naargelang gastland verschillend. In onze rubriek Info gastlanden kunnen de gastgezinnen dankzij onze Quick Check nagaan of ze aan alle voorwaarden voldoen. 

  Verdere links voor gastgezinnen:

  Quick Check Engeland
  Quick Check Frankrijk
  Quick Check Duitsland
  Quick Check Spanje
  Quick Check Italië

 • Een au pair ontvangen: hoeveel kost dat?

  Naast een bepaald zakgeldbedrag krijgt jullie au pair ook kost en inwoning. Jullie stellen hem of haar een eigen kamer ter beschikking. In sommige landen dient het gastgezin ook de verzekering van haar au pair te betalen. 

  De reiskosten, integendeel, overneemt de au pair. In de meeste landen betaalt de au pair ook voor zijn of haar taalcursus. Dit is echter afhankelijk van het gastland. Bij AuPairWorld raden wij gastgezinnen aan een deel van de taalcursus- en de terugreiskosten voor hun rekening te nemen. Wij zijn inderdaad van mening dat de financieel sterkeren de financieel zwakkeren dienen te ondersteunen. 

 • Een au pair ontvangen: waaraan moeten wij denken?

  Om het au pair verblijf goed voor te bereiden zouden jullie zich over de voorwaarden van jullie land informeren. Voor jullie toekomstige au pair gelden inderdaad altijd de voorwaarden van het gastland. De rubriek Info gastlanden geeft jullie alle informatie over het au pair verblijf en onder andere over het aantal werkuren en het zakgeldbedrag. Bovendien dienen jullie ook rekening te houden met zeer concrete aspecten. Bijvoorbeeld: Kan ik mijn au pair een eigen kamer ter beschikking stellen? 

  Bespreek vooraf met jullie au pair de taken die op hem of haar wachten en maak samen een weekrooster. Ons advies: probeer, indien mogelijk, enkele dagen verlof te nemen aan het begin van het au pair verblijf om de au pair te helpen zich in jullie gezin te integreren. Bij alleenstaande ouders geldt overigens het volgende: om een au pair bij zich te ontvangen moet minstens één kind permanent bij het gastouder thuis wonen.

 • Wat is AuPairWorld?

  AuPairWorld is het wereldwijd toonaangevende au-pairbureau op het internet. Bij ons heb je de mogelijkheid zelf en onmiddelijk een au pair of een gastgezin te vinden. 

   
  Verdere informatie over onze diensten:
 • Waarom moet ik mij registreren?

  Om een passend gastgezin of passende au pair te vinden, moet jij je bij AuPairWorld registreren. Hiervoor maak je kosteloos een profiel aan. Zodra je over een eigen profiel beschikt, kun je een kijkje nemen in jouw EasyFind: daar vind je alle profielen die met jouw zoekcriteria overeenstemmen. Bovendien kunnen au pairs en gastgezinnen na hun registratie in alle veiligheid met elkaar contact opnemen dankzij het berichtensysteem van AuPairWorld. Om jouw interesse voor een au pair of gastgezin mee te delen zend je een standaardbericht. Daarna kun je persoonlijke contactgegevens uitwisselen door Premium Lid te worden. Alleen één van beide, meestal het gastgezin, hoeft Premium Lid te zijn op persoonlijk contact op te nemen.  

  Verdere links:

 • Hoe vind ik mijn au pair of gastgezin op AuPairWorld?

  Bij AuPairWorld zoeken au pair en gastgezin in alle vrijheid naar hun gastgezin of au pair. Hiervoor maken ze kosteloos een profiel aan. In hun profiel geven ze bepaalde zoekcriteria aan zoals in welk gastland ze graag aan de slag willen gaan, in welk land ze leven of welke talen ze spreken. Naargelang deze criteria vinden ze automatisch in hun EasyFind alle passende profielen. Bovendien stuurt AuPairWorld regelmatig een Daily Update aan alle gebruikers om ze over passende nieuwe registraties te informeren. De Daily Updates worden aan het in het profiel aangegeven e-mailadres gestuurd.  

  Zodra au pairs of gastgezinnen een passende profiel hebben gevonden, kunnen ze contact met elkaar opnemen. Hiervoor zenden ze eenvoudig een standaardbericht aan hun favoriete kandidaat om hun interesse mee te delen. Indien één van beide Premium Lid is, kunnen au pair en gastgezin ook persoonlijke berichten uitwisselen.

  AuPairWorld stelt ook allerlei informatie en tips over het au pair verblijf ter beschikking, van de officiële voorwaarden en bepalingen in elk gastland tot tips en advies om de juiste au pair of het passende gastgezin te vinden. Verdere vragen beantwoordt het AuPairWorld Team ook graag per telefoon en e-mail. 

 • Hoeveel kost de bemiddeling?

  Bij AuPairWorld worden geen bemiddelingskosten verlangd. Au pairs en gastgezinnen vinden zich inderdaad zelf, in alle vrijheid. Ze nemen direct contact op met elkaar door persoonlijke berichten uit te wisselen. Hiervoor dient één van beide Premium Lid te zijn. Meestal wordt het gastgezin Premium Lid. Premium Leden kunnen persoonlijke berichten met alle au pairs of gastgezinnen uitwisselen, ook al is hun gesprekspartner geen Premium Lid. 

 • Wat is de EasyFind?

  De EasyFind is een functie van AuPairWorld die uitsluitend geregistreerde gebruikers ter beschikking staat. In de EasyFind worden alle profielen van gebruikers die tot de eigen zoekcriteria passen opgelijst. De gebruikers hebben de mogelijkheid deze resultaten op relevantie, registratiedatum of laatste login te rangschikken. De EasyFind helpt snel en eenvoudig een passend gastgezin of passende au pair te vinden en te contacteren.

 • Moeten au pair en gastgezin beide Premium Lid worden om persoonlijk contact op te nemen?

  Nee, het is voldoende als één van beide gesprekspartners Premium Mitglied is. Als Premium Lid kun je persoonlijke berichten met alle au pairs of gastgezinnen uitwisselen, ook al zijn ze zelf geen Premium Lid. 

 • Worden au pairs en gastgezinnen gecontroleerd?

  Bij AuPairWorld worden de profielgegevens voortdurend gecontroleerd om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de profielen te kunnen waarborgen. Bovendien aanvaarden wij geen dubbele registraties en zorgen wij ervoor dat onze gebruikers de au pair basisgedachte naleven. Soms verlangen wij ook een identiteitsbewijs. Alle profielen die de au pair basisgedachte niet nakomen worden niet aanvaard. De profielen van inactieve gebruikers worden automatisch verwijderd.

  Door direct met elkaar contact op te nemen (per telefoon, Skype, enz.) kunnen au pairs en gastgezinnen zelf vaststellen of ze het goed met elkaar kunnen vinden en hun wederzijdse verwachtingen bespreken. Alle voorwaarden van het au pair verblijf bepalen ze zelf. 

  AuPairWorld geeft allerlei informatie over het au pair verblijf. Op onze website staat bv. het au pair contract ter beschikking. Bij vragen en conflicten kunne au pairs en gastgezinnen zich graag tot het AuPairWorld Team richten.

 • Biedt AuPairWorld een plaatselijke ondersteuning?

  AuPairWorld biedt geen plaatselijke ondersteuning. Het AuPairWorld Team biedt echter een ondersteuning per telefoon en per e-mail. Je kunt ons vanuit de hele wereld bereiken. Bovendien geven wij alle antwoorden op jouw vragen over het au pair verblijf op onze website. 

  Uit onze ervaring hebben wij vastgesteld dat de meeste misverstanden en conflicten tussen gastgezinnen en au pairs dikwijls door een open gesprek met elkaar al snel opgelost kunnen worden. Au pairs kunnen bovendien bij hun eigen gezin en bij vrienden te rade gaan. Dankzij e-mails, Skype en telefoon is dit tegenwoordig heel eenvoudig voor au pairs. Ze kunnen ook vanaf een ver gastland zonder probleem contact opnemen met hun vrienden en gezin. Het AuPairWorld Team staat vanzelfsprekend ook als gesprekspartner per e-mail en telefoon persoonlijk ter beschikking, in 6 talen.

 • Aan welke voorwaarden moet een au pair voldoen?

  Een au pair is een jongere tussen 18 en 30 jaar, die ongehuwd is en geen kinderen heeft. Wie als au pair aan de slag wil moet graag voor kinderen zorgen en bereid zijn een nieuwe taal en cultuur te leren kennen. De au pair zou reeds over een basiskennis van de taal beschikken voordat hij/zij naar het gastland vertrekt. Bovendien moet de au pair over voldoende financiële middelen beschikken om de reis te betalen. Deze kosten worden inderdaad meestal door de au pair gedragen. 

  Sommige voorwaarden voor au pairs zijn in elk gastland verschillend. In onze rubriek Info gastlanden kan de au pair dankzij onze Quick Check snel nagaan of hij/zij aan alle voorwaarden voldoet.

  Verdere links voor au pairs:

  Quick Check Engeland
  Quick Check Frankrijk
  Quick Check Duitsland
  Quick Check Spanje
  Quick Check Italië

 • Is het mogelijk op korte termijn van au pair of gastgezin te wisselen?

  Dankzij het groot aantal geregistreerde gebruikers bij AuPairWorld is het gewoonlijk altijd mogelijk op korte termijn een ander gastgezin of andere au pair te vinden. AuPairWorld staat voor een respectvol en verstandig oplossen van conflicten en biedt ondersteuning per telefoon en e-mail. 

Verdere vragen? Nog geen antwoord op je vragen gevonden?

Je kunt ons tijdens onze kantooruren opbellen of ons je vragen per e-mail aan support@aupairworld.com zenden. Wij zullen dan je vraag binnen de 48 uur proberen te beantwoorden (hoewel ons record bij 2 minuten ligt). Wij helpen je graag verder!

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.