Ervaringsberichten

Een au pair verblijf is voor jongeren uit de hele wereld  een geweldige ervaring. Dit geldt natuurlijk ook voor gastgezinnen die soms meerdere au pairs uit verschillende landen bij hen thuis ontvangen. Hier delen au pairs en gastgezinnen ervaringen die ze nooit meer zullen vergeten.
Ervaringsberichten gastgezinnen
Ervaringsberichten au pairs
archief

De redactie van AuPairWorld behoudt zich het recht voor ontvangen ervaringsberichten in te korten en qua taalgebruik aan te passen. Indien we dat doen letten we er natuurlijk op dat we de inhoud van het bericht niet veranderen. Om de privacy van onze gebruikers te beschermen wijzigen we namen en plaatsen indien nodig. De mening van de auteuren stemt niet noodzakelijkerwijs met de mening van AuPairWorld overeen. De au pairs of gastgezinnen nemen de verantwoordelijkheid van hun ervaringsbericht op zich.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.