Het inschakelen van een au-pairbureau in Nederland binnekort verplicht

Wijzigingen voor het gastland Nederland: vanaf juni 2013 mogen EU- en niet-EU-burgers uitsluitend door bemiddeling van een erkend au-pairbureau in Nederland als au pair aan de slag gaan.

, in Archive

Nu is het officieel: het reeds in 2010 aanvaard maar nog niet van kracht geworden Modern Migratiebeleid (MoMi) treedt op 1 juni 2013 in werking. Dit heeft onlangs de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bevestigd.

Dit betekent dat gastgezinnen in Nederland vanaf juni 2013 het au pair verblijf niet meer zonder het inschakelen van een au-pairbureau mogen organiseren. De zogenaamde "sponsor", één van de in Nederland erkende au-pairbureau's, wordt verantwoordelijk voor het indienen van een verblijfsvergunning voor de au pair.

De nieuwe wet betreft zowel au pairs uit niet-EU-landen alsook EU-au pairs. EU-burgers die uitdrukkelijk als au pair in Nederland wensen te verblijven hebben een verblijfsvergunning nodig. Dit geldt trouwens nu al. Tot einde mei is het echter nog mogelijk zonder de tussenkomst van een au-pairbureau het au pair verblijf te organiseren. De verblijfsvergunningen die reeds werden toegekend blijven tot hun afloop geldig. 

Wat veranderd er voor mij als au pair? Waarop moeten wij als gastgezin letten? Dit en nog veel meer beantwoorden wij binnekort in onze Info over het gastland Nederland. Onze experte voor Nederland heeft de informatie reeds geactualiseerd en zal jullie ook in de toekomst op de hoogte houden.