Entschuldigung - Sorry - Pardon - Scusi - Perdon

, in Archive

Wij hadden de laatste dagen helaas enkele technische problemen. Daarom was onze website een paar uren niet beschikbaar.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en wensen alle au pairs alsook alle gastgezinnen veel success bij het zoeken!

Mededeling aan alle Premium Leden: wij hebben alle betroffene Premium Lidmaatschappen reeds verlengd.