Ondernemingsvorm van de aanbieder van AuPairWorld gaat veranderen

Met ingang van 20-01-2011 gaat de ondernemingsvorm van de aanbieder van AuPairWorld veranderen.

, in Archive

De reden ervoor zijn dat het eenpersoonsvennootschap AND-IS Information Solutions Uwe Regenbogen, Gudensberg (dus de huidige aanbieder van AuPairWorld) de exploitatie overdraagt aan a.n.d. Internet Services GmbH & Co. KG. Voor u verandert er verder niets. De verandering van de ondernemingsvorm moet ook in onze Algemene Gebruikersvoorwaarden bekend worden gemaakt.
Opdat u deze in onze Algemene Gebruikersvoorwaarden gemakkelijk terug kunt vinden hebben we de onderdelen van de Algemene Gebruikersvoorwaarden waarin de verandering terug te vinden is voor u gemarkeerd. Daarbuiten blijven de voorwaarden van uw contract onverlet bestaan.