Au pair verblijf in Groot-Brittanië (UK)
Kosten, werktijden, vrije tijd & Co.

Hier vinden jullie alle informatie over verschillende onderwerpen zoals het zakgeld en de werktijden van jullie au pair.basic hostfamilies

In Groot-Brittannië werd het officieel au pair programma in 2008 afgeschaft. Als jullie au pair een EU- of EVA-burger is, of als hij/zij uit één van de Tier 5 Youth Mobility Scheme deelnemende landen afkomstig is, mag hij wél bij jullie komen werken. 

Werkzaamheden

De au pair wordt hoofdzakelijk bij jullie ontvangen om voor de kinderen te zorgen. Daarenboven overneemt hij/zij ook eenvoudige huishoudelijke taken.

Het is belangrijk alle taken met de au pair vooraf te bespreken. Jullie overeenkomst zou daarna dan ook in een au pair contract worden vastgelegd. Voor meer informatie, lees ook: Contract, verzekering, rijbewijs & Co.

Kosten

Een au pair ontvangen betekent ook meer dagelijkse uitgaven. Jullie au pair is inderdaad een volwassene die bij jullie thuis er nog bij komt voor de hele duur van zijn/haar verblijf.

Kost en inwoning
De au pair krijgt tijdens zijn verblijf bij jullie gratis kost en inwoning. Dit geldt ook als hij ziek is en tijdens zijn verlof. Daarenboven krijgt de au pair ook zakgeld van jullie.

Zakgeld
Het zakgeld van een au pair in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland bedraagt gewoonlijk tussen 80 en 85 GBP per week. 

Sociale zekerheidsstelsel en inkomstenbelasting

In Groot-Brittannië worden au pairs niet als werknemers beschouwd. Naargelang hun zakgeldbedrag moeten ze echter eventueel inkomstenbelasting en bijdragen tot de Britse sociale zekerheidsstelsel betalen.

Werktijden

Een au pair in het Verenigd Koninkrijk werkt meestal 30 uur per week, oppaswerkzaamheden inbegrepen.

Vrije tijd

Au pairs in Groot-Brittannië hebben recht op één vrije dag per week. Één keer per maand moet het op een zondag zijn.

Verlof

In Groot-Brittannië bestaat er geen unieke regeling betreffende het au pair verlof. Het is belangrijk met jullie au pair het aantal dagen verlof die hem/haar toestaan vooraf af te spreken. Ons advies: als jullie au pair voor 12 maanden bij jullie verblijft zou hij/zij tijdens zijn verblijf vier weken verlof krijgen. Voor een korter of langer verblijf kunnen de au pairs en hun gastgezinnen zich aan dit voorstel aanpassen.

Taalcursus

Om de taal goed te beheersen zou jullie au pair de mogelijkheid krijgen een taalcursus te volgen. Meestal is het de au pair die voor de kosten opkomt. Als gastgezin kunnen jullie de au pair daarbij helpen een passende taalcursus in jullie buurt te vinden.

Kosteloze registratie voor gastgezinnen. Maak een profiel aan en neem contact op met duizende au pairs wereldwijd.

Registratie als gastgezin

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.