Au pair verblijf in Spanje
Contract, verzekering, rijbewijs & Co.

Informeer jullie hier over verschillende au pair onderwerpen, van het au pair contract en de verzekeringen tot het thema veiligheid.

Registratie als gastgezin

Contract

Het is uiterst belangrijk dat jullie vooraf met jullie au pair alle wederzijdse verwachtingen zorgvuldig bespreken en de belangrijkste punten opschrijven. Zo kunnen jullie toekomstige teleurstellingen vermijden. Wij raden jullie aan het officiële au pair contract conform de Europaovereenkomst te ondertekenen.

In Spain, there is no competent authority or body monitoring au pair placements. Therefore, host families do not need to hand in a third copy of their contract to any of the local authorities. However, au pairs from outside the EU or EFTA entering Spain on a visa need to deposit a third copy of the au pair contract at the Spanish Embassy or Consulate in their own country when applying for their visa.

Contract opzegging

De wettelijke opzegtermijn voor een ontslag bedraagt twee weken. Zo hebben jullie genoeg tijd om een andere au pair te vinden. Jullie zullen dan ook de terugkeer van jullie huidige au pair moeten organiseren of een ander gastgezin voor hem/haar vinden.

Op onze pagina Kosten, werktijden, vrije tijd & Co. vinden jullie meer informatie over de algemene voorwaarden voor een au pair verblijf.

Ziektekosteverzekering

In Spanje is het niet mogelijk een sociale verzekering voor au pairs af te sluiten. Indien de oorspronkelijke ziektekostenverzekering van jullie au pair in Spanje niet geldig is zouden jullie de au pair helpen een passende verzekering te vinden.

Is de au pair een EU-burger?

Au pairs in Spain are covered by the European Health Insurance Card. They can apply for a card at their own insurance company prior to departure. If the au pair cannot obtain this card from their health insurance company, they need to take out private insurance in Spain so that they can benefit from instant healthcare.*

Is de au pair geen EU-burger?

Au pairs must check in their own health insurance policy prior to leaving for Spain if they will be covered throughout their entire stay. Should this not be the case, they will need to take out a private health insurance.*

*Note: Spain has signed the European Agremment on the Au Pair Placement with some modifications. One of them specifies that au pairs and host families must equally share the cost of private insurance constributions.

Auto rijden en rijbewijs

Meestal willen gastgezinnen een au pair die een rijbewijs heeft. De au pair moet bovendien over voldoende rijervaring beschikken.

Jullie zoeken waarschijnlijk een au pair met rijbewijs. Daarom moeten jullie vooraf de kwesties van aansprakelijkheid en verzekering regelen. Als jullie au pair een verkeersongeval veroorzaakt moeten jullie weten wie de kosten zal moeten dekken.

Bovendien moeten jullie voor de ankomst vaan jullie au pair nagaan of zijn rijbewijs in Spanje geldig is. Misschien zal de au pair een internationaal rijbewijs moeten aanvragen in zijn eigen land.

Veiligheidstips:

  • Hebben jullie al persoonlijk met jullie au pair gesproken? Bel jullie au pair op om beter kennis met elkaar te maken en vast te kunnen stellen of jullie jullie goed kunnen begrijpen. Lees meer hierover op onze pagina Tips voor gastgezinnen.
  • Als jullie au pair de Spaanse taal goed beheert zal het eenvoudiger zijn/haar wensen en behoeftes uit te drukken, al vanaf het begin van zijn/haar verblijf. Vooral als jullie au pair ziek is of alleen is bij het oppassen van jullie kinderen kan een passende woordenschat van pas komen. 

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.