Au pair verblijf in Spanje
Quick Check voor gastgezinnen

Zouden jullie graag een au pair ontvangen? Met onze Quick Check kunnen jullie snel nagaan of jullie als gastgezin aan alle voorwaarden voldoen. 

Registratie als gastgezin

Quick Check voor gastgezinnen
Hebben jullie minstens één kind onder de 18 jaar die bij jullie thuis woont?
Hebben jullie een kamer ter beschikking voor jullie au pair?
Zal jullie au pair voor de kinderen zorgen en licht huishoudelijk werk verrichten?
Spreken jullie dagelijks Spaans?
Heeft jullie au pair een andere nationaliteit dan de Spaanse? Hebben jullie een andere nationaliteit dan de au pair?

Uitslag:

Hebben jullie op alle vragen "ja" beantwoord? Dan kunnen jullie zo meteen beginnen te zoeken! In onze EasyFind rubriek vinden jullie alle au pairs die bij jullie profiel passen.

Vervult jullie au pair ook alle nodige voorwaarden om voor jullie te werken? Met de Quick Check voor au pairs kunnen jullie het snel nagaan.

Hebben jullie op één of een aantal vragen "nee" beantwoord? Dan kunnen jullie AuPairWorld helaas niet gebruiken om een au pair te vinden.

* Gastgezinnen die in een regio wonen waar een van de co-officiële talen wordt gesproken (b.v. Catalaans, Galicisch of Baskisch) en die deze talen thuis spreken, moeten dit in haar profielteksten aangeven opdat au pairs het kunnen weten van tevoren.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.