Au pair verblijf in Spanje
De belangrijkste informatie voor gastgezinnen

Lees hier hoe jullie als gastgezin in Spanje een au pair thuis kunnen ontvangen.

Registratie als gastgezin

Mogen jullie gastgezin in Spanje worden?

Mogen jullie gastgezin worden? Hier kunnen jullie nagaan of jullie alle voorwaarden vervullen.

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in Spanje

Informeer jullie hier over alle voorwaarden waarop jullie moet letten voordat de au pair in Spanje aankomt (welke documenten heeft de au pair nodig, enz.).

Kosten, werktijden, vrije tijd & Co. in Spanje

Wat kunnen au pairs en gastgezinnen van elkaar verwachten? Hoeveel vrije dagen zijn jullie au pair toegestaan? Hoeveel zakgeld krijgt een au pair in Spanje?

Contract, verzekering, rijbewijs & Co. voor het gastland Spanje

Moeten jullie de au pair in Spanje verzekeren? Blijft zijn/haar rijbewijs in jullie land geldig? Hebben jullie een au pair contract nodig? Hoe kunnen jullie aan jullie veiligheid bijdragen?

 

Video: AuPairWorld op bezoek bij het gastgezin Almendros in Spanje

Hoe werkt het samenleven tussen au pair en gastgezin? Dit verraden wij in onze video. Lees ook ons nieuws hierover.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.