Au pair verblijf in Spanje
Zakgeld, werktijden, vrije tijd

Hier vind je informatie over zakgeld, werktijden, en nog veel meer over jouw au pair verblijf.Important update
In Spain, there is no official au pair programme. However, Spain signed the European Agreement on the Au Pair Placement and citizens of almost all countries in the world can travel to Spain to work as an au pair if they comply with the entry regulations for au pairs in Spain.

Please note: You will not be able to travel to Spain and work as an au pair if your mother tongue is Spanish.

Werkzaamheden

Als au pair moet je vooral voor de kinderen zorgen. Daarnaast behoren ook eenvoudige huishoudelijke taken tot je verplichtingen.

Bespreek je specifieke taken als au pair met je gastgezin. Jullie overeenkomst zouden jullie daarna in een au pair contract opnemen (lees hier ook: Heb je eraan gedacht? Contract, verzekering & Co.).

Zakgeld

In spanje ontvangen au pairs minimaal 70 euro zakgeld per week. Kost en inwoning krijg je gratis.

Kost en inwoning

Naast zakgeld krijg je ook gratis kost en inwoning. Daarop heb je ook recht als je ziek bent of tijdens je verlof.

Werktijden

Er bestaat geen officiële regelgeving voor het aantal uur dat je als au pair in Spanje mag werken. Uit onze ervaring kunnen wij echter een werktijd van 30 uur per week aanraden (oppaswerkzaamheden inbegrepen).

Vrije tijd

Een au pair heeft recht op 1 vrije dag per week. Minstens één keer per maand moet het op een zondag zijn.

Verlof

Er bestaat geen officiële regelgeving m.b.t. het au pair verlof. Daarom zou je jouw aantal vrije dagen als au pair vooraf met je gastgezin afspreken. Ons advies: een au pair die 12 maanden in het gastland verblijft zou recht moeten hebben op vier weken verlof. Voor een korter verblijf kunnen de au pairs en hun gastgezinnen zich aan dit voorstel aanpassen.

Taalcursus

Als au pair zou je de mogelijkheid moeten hebben een Spaanse taalcursus te volgen. Normaal gezien betaal je zelf daarvoor. Het beste is je gastgezin te vragen of ze je daarbij kunnen helpen een goede taalcursus in hun buurt te vinden. Au pairs die een studentenvisum aanvragen moeten een taalcursus volgen aan een van de scholen die erkend zijn door de Instituto Cervantes. The course must be of at least 20 hours per week. The duration of the language course should be the same as the length of your stay. Ask this last point at the Spanish Embassy or Consulate in your country.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.