Au pair verblijf in Spanje
De belangrijkste informatie voor au pairsMag je au pair in Spanje worden?

Hier kun je nagaan of je alle voorwaarden (zoals leeftijd, nationaliteit, enz.) vervult om au pair in Spanje te worden.

Hoe kom ik als au pair naar Spanje?

Lees hier waarop je moet letten voor jouw vertrek (welke documenten je nodig hebt, enz.) Informatie voor EU-burgers / voor niet-EU-burgers.

Zakgeld, werktijden, vrije tijd & Co. in Spanje

Welke taken kan je gastgezin je toevertrouwen? Hoeveel vrije dagen zijn je toegestaan? Wie betaalt de taalcursus?

Contract, verzekering & Co. voor het gastland Spanje

Ben je in het buitenland verzekerd? Blijft je rijbewijs daar geldig? Heb je een contract nodig? Wat kan je voor je veiligheid doen?

Video: AuPairWorld op bezoek bij au pair Lisa in Spanje

Hoe werkt eigenlijk het samenleven tussen au pair en gastgezin? Dit verraden wij hier in onze video. Lees ook ons nieuws hierover.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.