Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in Spanje

Als au pair naar Spanje

Hier vind je informatie over zakgeld, vrije tijd, voorwaarden, toegangsvoorwaarden, visum, au pair contract, taalcursus, verzekering en alles wat je nog moet weten om een geweldig verblijf in Spanje te beleven.Gastgezin in Spanje

Hier kunnen jullie nagaan of jullie een au pair mogen ontvangen, hoeveel dit zal kosten, uit welk land jullie au pair mag komen, met welke toegangsvoorwaarden jullie rekening moeten houden, wat de werktijden en taken van een au pair zijn, welke verzekeringen jullie au pair nodig heeft en nog veel meer.

 

AuPairWorld op bezoek bij...

...onze één miljoenste gebruikster, Rosa, gastmoeder uit Spanje, en haar au pair Lisa. Wij hebben een dag uit het leven van de Oostenrijkse au pair met haar gastgezin in Simancas in een filmpje opgenomen.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.