Au pair verblijf in Noorwegen
De belangrijkste informatie voor gastgezinnen

Jullie wensen een au pair te ontvangen? Op de volgende pagina's kunnen jullie nagaan hoe jullie gastgezin in Noorwegen kunnen worden. Bovendien vinden jullie allerlei nuttige informatie over het au pair verblijf. 

Registratie als gastgezin

Mogen jullie gastgezin in Noorwegen worden?

Bild Voraussetzungen GastfamilieJullie wonen in Noorwegen en zouden graag een au pair ontvangen? Hier kunnen jullie snel nagaan of jullie aan alle voorwaarden voldoen om gastgezin te worden.

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in Noorwegen

Bild Einreisebestimmungen Au PairVoor EU-au pairs en niet-EU-au pairs zijn de toegangsvoorwaarden verschillend. Op onze pagina's leggen wij stap voor stap uit wat er allemaal moet worden geregeld. 

Kosten, werktijden, contract & Co. in Noorwegen

Bild Freizeit Au PairVind hier alle voorwaarden van het au pair verblijf in Noorwegen: van de werktijden en de taalcursus tot het zakgeld en de reiskosten. 

Contract, verzekering, rijbewijs & Co. in Noorwegen

Bild Sicherheit Welk au pair contract hebben jullie nodig? Wie moet een verzekering voor de au pair afsluiten? Hoe kunnen jullie voor jullie veiligheid zorgen? Informeer jullie hier. 

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.