Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in Noorwegen

Als au pair naar Noorwegen

Au Pair Mädchen mit GastkindJe zou graag in Noorwegen als au pair aan de slag? Op de pagina's voor au pairs vind je allerlei nuttige informatie over het au pair verblijf in dit gastland: van de toegangsvoorwaarden tot het au pair contract en het zakgeld. Hier kun je trouwens ook nagaan aan welke voorwaarden je als au pair in Noorwegen moet voldoen.Gastgezin in Noorwegen

Au Pair Familie mit zwei KindernJullie wensen een au pair te ontvangen? Op onze pagina's voor gastgezinnen in Noorwegen vinden jullie allerlei informatie over de kosten en werktijden van een au pair. Bovendien leggen wij jullie uit welke administratieve stappen jullie au pair moet ondernemen, hoe jullie voor jullie eigen veiligheid kunnen zorgen en welke voorwaarden jullie als gastgezin moeten nagaan.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.