Au pair verblijf in Nieuw-Zeeland
Kosten, werktijden, vrije tijd & Co.

Hier kunnen jullie nagaan wat de taken en werkuren van een au pair zijn en hoeveel een au pair verblijf voor jullie zal kosten.

Registratie als gastgezin

Werkzaamheden

Een au pair zorgt hoofdzakelijk voor jullie kinderen. Bovendien helpt de au pair een handje bij lichte huishoudelijke taken die met jullie kinderen te maken hebben: de kamer van de kinderen opruimen, hun maaltijden voorbereiden of hun was doen, enz. Bespreek alle taken vooraf met jullie au pair en neem ze op in het au pair contract.

Kosten

Wie een au pair thuis ontvangt moet ook op hogere dagelijkse uitgaven rekenen. Er woont dan inderdaad een volwassene meer bij jullie voor een tijdje.

Kost en inwoning 

Tijdens het au pair verblijf leeft de au pair bij jullie thuis. Deze heeft recht op kost en inwoning. Dit geldt ook in geval van ziekte of tijdens zijn/haar verlof.

Zakgeld

Als tegenprestatie voor zijn/haar hulp krijgt de au pair een bepaald bedrag aan zakgeld van het gastgezin. Het bedrag wordt wekelijks of maandelijks betaald en hangt van het aantal werkuren af. Omdat er in Nieuw-Zeeland geen officieel au pair programma bestaat werd het zakgeldbedrag niet wettelijk vastgelegd. Wij raden jullie aan tussen 170 en 230 NZD (per week) voor 30 - 35 uur per week te betalen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen gastgezinnen in Nieuw-Zeeland een subsidie voor de kinderopvang aanvragen. Verdere informatie vinden jullie op de pagina "Work and Income New Zealand".

Werktijden

In Nieuw-Zeeland bestaat er geen regelgeving over het aantal werkuren van een au pair. Wij raden jullie daarom tussen 30 en 35 werkuren per week aan (oppaswerkzaamheden inbegrepen).

Opgelet: Burgers uit bepaalde landen mogen maximaal 3 maanden bij hetzelfde gastgezin te werken. Verdere informatie hierover vinden jullie op de pagina van het Nieuw-Zeelandse immigratiedienst onder de voorwaarden van het land van herkomst van jullie toekomstige au pair.

Vrije tijd

De vrije tijd van een au pair in Nieuw-Zeeland wordt ook niet wettelijk bepaald. Ons advies: jullie au pair zou minstens één dag per week vrij krijgen. Één keer per maand moet het op een zondag zijn. Bespreek de werktijden en vrije tijd al vooraf met jullie au pair. Het is voor beide kanten éénvoudiger een werkrooster op te stellen. Zo kan jullie au pair zijn/haar vrije tijd beter plannen.

Verlof

Het verlof voor au pairs wordt in Nieuw-Zeeland niet officieel geregeld. Wij raden daarom twee weken verlof bij een verblijfsduur van zes maanden aan. Bij een korter verblijf kunnen jullie het verblijf pro rata berekenen. 

Taalcursus

Jullie zouden de au pair voldoende tijd geven om aan een taalcursus deel te nemen. Het au pair verblijf is ook bedoelt om zijn/haar taalkennissen te verbeteren. Gewoonlijk betaalt de au pair zelf voor de taalcursus. Jullie kunnen de au pair helpen een passende taalcursus te vinden. 

Reiskosten

Normaal gezien moet de au pair zelf de reiskosten dragen. Vele gastgezinnen dragen echter dikwijls de terugreiskosten als ze met het au pair verblijf tevreden waren. Dit is ook onze aanbeveling.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.