De belangrijkste informatie voor au pairs

Wens je in Nieuw-Zeeland als au pair aan de slag te gaan? Dan vind je op de volgende pagina's alle belangrijke informatie om jouw verblijf voor te bereiden.Mag je au pair in Nieuw-Zeeland worden?

Quick CheckGa hier na of je aan alle voorwaarden voldoet (leeftijd, nationaliteit, enz.) om au pair in Nieuw-Zeeland te worden.

Hoe kom je het land binnen?

EinreiseWaarmee moet je voor jouw vertrek rekening houden om als au pair naar Nieuw-Zeeland te kunnen reizen? Hier kun je nagaan hoe je een Working Holiday visum kunt aanvragen.

Zakgeld, werktijden, vrije tijd & Co. in Nieuw-Zeeland

Rahmenbedingungen Wat zijn de taken van een au pair? Op hoeveel dagen verlof heb je recht?Wie betaalt voor de taalcursus? Ga het hier na.

Heb je eraan gedacht? Contract, verzekering & Co. in Nieuw-Zeeland

VertragBen je in het buitenland verzekerd? Blijft jouw rijbewijs geldig? Heb je een contract nodig? Hier vind je alle belangrijke informatie hierover. Bovendien geven wij jou talrijke tips om je veiligheid te waarborgen.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.