Onze partner, Au Pair International

Heeft u een passende au pair gevonden op AuPairWorld en wilt u haar graag naar Nederland uitnodigen? Au Pair International is u hierbij graag van dienst. Gezinnen die zelf hun au pair hebben gevonden, kunnen gebruik maken van onze speciale ‘self-match service’. Wij kunnen deze vorm van dienstverlening aanbieden voor au pairs uit de meeste landen, met uitzondering van de Filipijnen.

De volgende informatie is verstrekt door Au Pair International (die verantwoordelijk is voor de inhoud en de nauwkeurigheid van de informatie).Self-match service Au Pair International

aupair-international-logo

Via de ‘self-match service’ kunt u volledig meedraaien met ons cultureel uitwisselingsprogramma. Wij screenen uw au pair kandidaat op taalkennis, sociale vaardigheden, gezondheid, affiniteit met kinderen en licht huishoudelijk werk, we zien erop toe dat de verwachtingen over en weer kloppen, we verzorgen de aanvraag van het visum en/of de verblijfsvergunning voor de au pair, we adviseren over het vliegticket en de benodigde verzekeringen, we stellen een rooster op voor de au pair, we voorzien u van allerhande tips om het uitwisselingsjaar tot een succes te maken en we bieden het hele jaar door aan beide partijen begeleiding en advies. Uiteraard brengen wij de au pair in contact met al onze andere au pairs in Nederland en kan ze deelnemen aan ons excursieprogramma.

Au Pair International staat bekend als een betrouwbaar bemiddelingsbureau. Het is onze missie om de deelname aan het au pair programma tot een onvergetelijke interculturele ervaring te maken voor gastgezinnen en au pairs. We zijn trots op onze hoogwaardige dienstverlening: onze informatievoorziening verloopt snel, correct en volgens afspraak. Daarnaast zijn onze medewerkers bijzonder betrokken bij het welslagen van het uitwisselingsjaar. Wij vertellen u wat u kunt verwachten van het au pair programma, zijn open over alle uitdagingen waar u mee te maken kunt krijgen, en staan u tijdens het hele proces terzijde met advies en begeleiding.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft aan Au Pair International de status van Erkend Referent verleend. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt aan au-pairbureaus en dat wij gemachtigd zijn om aanvraag voor au pair visa en verblijfsvergunningen in te dienen volgens een versnelde procedure. Momenteel zijn wij één van de weinige bureaus die via een elektronische portal de aanvragen kan indienen.

Het kantoor van Au Pair International is gevestigd in Leek (Groningen). Wij bieden onze diensten in heel Nederland aan.

Tarieven:

  • Au Pair International berekent géén additionele intake kosten. Onderstaande tarieven zijn all-in bedragen voor onze dienstverlening. 
  • Het is bij de self-match service gebruikelijk dat de au pair het vliegticket bekostigt. (Indien gewenst kan hiervan worden afgeweken.)
  • Indien een mismatch optreedt binnen twee maanden na aankomst van de au pair in Nederland bieden wij 50% korting op een nieuwe pre-match service fee. (Nadere bepalingen zijn vastgelegd in ons handboek voor gastgezinnen en onze Algemene Voorwaarden.)
  • Voor een volledig kostenoverzicht inzake deelname aan het au pair programma (zakgeld, verzekeringen, taalcursus ed.) zie onze website: http://aupairinternational.nl/index.php/tarieven/.
  • Alle hieronder genoemde tarieven zijn inclusief B.T.W.  
Au pairs uit de Europese Unie:

Self-match service: € 847.

Au pairs die een verblijfsvergunning nodig hebben (Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Japan):

Self-match service: € 726
Administratiekosten aanvraag verblijfsvergunning en leges IND: € 996.90.

Au pairs die een visum en verblijfsvergunning nodig hebben (overige landen):

Self-match service: € 847.
Administratiekosten aanvraag visum en verblijfsvergunning en leges IND: € 996.90.

aupairs-niederland international

Contactgegevens Au Pair International

Adres back office:  Hoge Traan, 22, 9351 VV Leek (werkgebied: heel Nederland)
Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 9:00-17:30 uur
E-mail adres:  info@aupairinternational.nl
Telefoonnummer:  +31(0)50-5020005
Website:  www.aupairinternational.nl
Facebook: facebook.com/AuPair.Int
Skype:  Au Pair International Support, api58_3

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.