Belangrijke informatie voor gastgezinnen

Om een au pair naar Nederland te kunnen halen, is de tussenkomst van een erkend referent van de IND vereist. Au Pair World werkt samen met de volgende erkende referenten in Nederland: Au Pair International.

Registratie als gastgezin

Kan ik gastgezin worden?

Voorwaarden voor Nederlandse gastgezinnenKan ik gastgezin worden? Doe de Quick Check om na te gaan of je aan alle voorwaarden voldoet.

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in Nederland

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in NederlandCheck hier alle voorwaarden waarmee je rekening moet houden voordat jullie au pair in Nederland kan aankomen (welke documenten etc. heeft de au pair van jullie nodig, enz.).

Kosten, werktijden, vrije tijd &en dergelijke in Nederland

Kosten, werktijden, enz.Wat kan je als gastgezin van je au pair verwachten en andersom? Op hoeveel vrije dagen heeft een au pair recht? Hoeveel zakgeld krijgt een au pair in Nederland?

Contract, verzekering, rijbewijs en dergelijke in Nederland

Au pair contract, verzekeringen, enz.Moet ik mijn au pair in Nederland verzekeren? Is zijn/haar rijbewijs in Nederland geldig? Is een au pair contract noodzakelijk?

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.