Heb je eraan gedacht? Contract, verzekering & Co.

Hier vind je informatie over verzekeringen, het au pair contract, je veiligheid en nog veel meer.Contract

Bespreek zorgvuldig vooraf met je gastgezin jullie wederzijdse verwachtingen en onderteken een au pair contract waarin je werkindeling wordt opgenomen. Het au pair contract is verplicht om als au pair in Nederland aan de slag te mogen gaan. 

Opzegging

De wettelijke opzegtermijn voor een au pair contract bedraagt 14 dagen. Zo hebben zowel au pairs als gastgezinnen voldoende tijd om een ander gastgezin of au pair te vinden, of de terugkeer van de au pair te organiseren. 

Ziektekostenverzekering

In Nederland ben je als au pair verplicht een zogenaamde basisverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering is voor alle ingezetenen beschikbaar en dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Jouw gastgezin moet ook een repatriërings- en aansprakelijkheidsverzekering voor jou afsluiten en alle kosten voor haar rekening nemen. Daarom raden wij gastgezinnen aan een aanvullende verzekering af te sluiten. In Nederland bestaan er verzekeringen die speciaal voor au pairs bedoeld zijn zoals de Young Global Traveler Ziektekostenverzekering van OOM Verzekeringen en de ISIS au pair verzerkering.

Auto rijden en rijbewijs

Meestal willen gastgezinnen een au pair die een rijbewijs heeft. De au pair moet bovendien over voldoende rijervaring beschikken.

Als au pair zal je heel waarschijnlijk de auto van je gastgezin rijden. Jullie moeten dus vooraf de kwesties van aansprakelijkheid en verzekering regelen. Als je een verkeersongeval met schade veroorzaakt moeten jullie weten wie de kosten zal moeten dekken.

Als je in Nederland wilt rijden moet je ook nagaan of je rijbewijs daar geldig blijft.

Zo kun je in alle veiligheid vertrekken:

  • Heb je je gastgezin al opgebeld om kennis met elkaar te maken en na te gaan of julllie elkaar goed kunnen begrijpen? Voor meer veiligheidstips kun je onze pagina Tips voor au pairs lezen.

  • Je zou de taal van je gastland goed beheersen. Zo kun je dan ook beter en vanaf het begin van je verblijf jouw wensen en behoeftes uitdrukken. Vooral in geval van ziekte of als je de kinderen van je gastgezin voor een gevaar moet waarschuwen kan een passende woordenschat handig zijn.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.