Zakgeld, werktijden, vrije tijd en dergelijke

Hieronder vind je informatie over zakgeld, werktijden en nog meer over je au pair verblijf.Werkzaamheden

Als au pair richt je je op de zorg voor de kinderen en het doen van licht huishoudelijke taken. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een dagindeling, die door het gastgezin en de au pair in samenspraak is opgesteld.

Zakgeld

In Nederland ontvang je als au pair tussen de 300 en 340 euro zakgeld per maand.

Kost en inwoning

Naast je zakgeld krijg je ook kost en inwoning van je gastgezin. Daar heb je ook recht op als je ziek bent.

Werktijden

Als au pair werk je maximaal 30 uur per week. Je mag maximaal 8 uur per dag werken en 5 dagen per week.

Vrije tijd

Als au pair heb je minimaal 2 volledige dagen per week vrij, deze hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Verlof

Als au pair in Nederland heb je recht op minimaal 2 weken betaald verlof per 12 maanden. Indien je verblijf korter is, heb je recht op verlof naar verhouding.

Taalcursus/culturele uitwisseling

Als au pair heb je recht op een taalcursus. Je gastgezin zoekt een cursus voor je in de buurt of kan je helpen een cursus te vinden. Je gastgezin draagt 320 euro per jaar bij aan de cursus. Het au pair programma is als culturele uitwisseling bedoeld. Daarom geeft je gastgezin je de mogelijkheid om kennis te maken met de Nederlandse cultuur door je o.a. deel te laten nemen aan culturele activiteiten.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.