Au pair verblijf in Italië
Zo ontvangen jullie een au pair uit een niet-EU-land

Op deze pagina vinden jullie alle voorwaarden voor au pairs uit niet-EU-landen.

Registratie als gastgezin

Indien jullie au pair uit een land buiten de EU afkomstig is en minder dan 90 dagen in Italië wenst te verblijven moet hij/zij een visum voor kort verblijf aanvragen. Dit kan een eenvormig visum zijn of een visum met territoriaal beperkte geldigheid. Het eerste geldt voor alle Schengen-landen. Het visum met territoriaal beperkte geldigheid geldt echter uitsluitend op het grondgebied van één of meerdere Schengen-landen maar niet voor het hele Schengengebied. Soms is een visum niet nodig indien het verblijf van de au pair minder dan 3 maanden bedraagt.

Indien jullie daarentegen een au pair langer dan 90 dagen wensen te ontvangen moet jullie toekomstige au pair een visum voor verblijf van langere duur als student aanvragen (visto nazionale per motivi di studio). Om het visum te krijgen dient de au pair te kunnen bewijzen dat hij/zij op een taalcursus aan de universiteit in Italië ingeschreven staat. Dit is de enige mogelijkheid voor een au pair om langer dan 3 maanden in Italië te mogen verblijven. Daarom raden wij jullie aan samen met de au pair te bespreken of hij/zij aan alle voorwaarden voldoet om het visum te krijgen. 

Is jullie au pair uit een EU- of EVA-land afkomstig? Dan zijn andere voorwaarden van toepassing.

Stap 1: Vraag jullie au pair zich te informeren over de benodigde documenten voor de visumaanvraag

Afhankelijk van het land van herkomst van jullie au pair zijn de documenten voor de visumaanvraag verschillend. Daarom raden wij jullie aan een kijkje te nemen op de pagina van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken 'Do you need a visa' (in het Engels) om na te gaan wat jullie au pair nodig heeft. Geef de nationaliteit en woonplaats van jullie au pair aan alsook de reden van het verblijf. Zo krijgen jullie alle informatie over de benodigde documenten voor de visumaanvraag. Indien de au pair minder dan 3 maanden in Italië wil verblijven dienen jullie bij 'Reason for visit' de optie 'Tourism' te kiezen. Indien jullie au pair niet uit de EU afkomstig is en langer dan 90 dagen bij jullie wil verblijven moeten jullie de au pair vragen of hij/zij bereid is aan een Italiaanse universiteit te studeren. Voor een verblijf van meer dan 3 maanden moeten au pairs in Italië op een cursus aan de universiteit ingeschreven staan. Indien jullie au pair zich dus kan voorstellen ook student tijdens zijn verblijf te zijn kan hij/zij een visum voor verblijf van langere tijd als student aanvragen.

Ook hier kunnen jullie nagaan welke documenten jullie au pair nodig heeft. Geef de nationaliteit en woonplaats van de au pair aan alsook de reden en duur van het verblijf. Kies bij 'Reason for visit' de optie 'Study: Application to Italian Universities'.

De beslissing of een eenvormig visum voor alle Schengen-landen al dan niet wordt toegekend wordt de au pair binnen de twee weken na de aanvraag meegedeelt. Na de visumaanvraag kan het echter tot 90 dagen duren totdat een visum voor verblijf van langere duur wordt toegekend.

Stap 2: Jullie au pair vraagt een visum aan

Zodra jullie au pair alle documenten bijeen heeft gebracht moet hij/zij zich persoonlijk bij de Italiaanse ambassade of consulaat aanmelden om de visumaanvraag in te dienen.

Stap 3: Bereid de aankomst van jullie au pair voor

Zodra jullie au pair een visum heeft gekregen kunnen jullie samen zijn/haar aankomst en het au pair verblijf voorbereiden. 

Stap 4: Ga met jullie au pair mee om een verblijfsvergunning aan te vragen

Indien jullie au pair langer dan 3 maanden in Italië wenst te verblijven moet hij/zij een verblijfsvergunning aanvragen. Binnen de 8 dagen na zijn/haar aankomst in Italië moet de au pair een aanvraag voor een verblijfsvergunning bij één van de volgende autoriteiten indienen:

 • de gemeente
 • de Patronato
 • het Sportello Unico per l'immigrazione (het vreemdelingenloket bij de prefectuur)
 • de post (invullen van het 'kit'-formulier)

Voor de verblijfsvergunning heeft jullie au pair de volgende documenten nodig:

 • het aanvraagformulier
 • zijn geldig paspoort en zijn visum
 • een kopie van zijn paspoort met visum
 • 4 recente en identieke pasfoto's
 • Belastingszegels ter hoogte van 14,62 €
 • de benodigde documenten afhankelijk van de aangevraagde verblijfsvergunning
 • tussen 80 en 200 €

Voor verdere informatie kunnen jullie een kijkje nemen op de website van de Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS (National Social Security Institute).

Alternatief tot het studentenvisum

Indien jullie toekomstige au pair uit Canada, Australië of Nieuw-Zeeland afkomstig is en langer dan 90 dagen in Italië wenst te verblijven kan hij/zij ook een Working Holiday visum aanvragen. De Italiaanse ambassade in het land van jullie au pair zal beslist verdere vragen kunnen beantwoorden.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.