Au pair verblijf in Italië
De belangrijkste informatie voor gastgezinnen

Hier vinden jullie allerlei informatie en tips om als gastgezin in Italië een au pair te ontvangen.

Registratie als gastgezin

Mogen jullie gastgezin in Italië worden?

Jullie leven in Italië en zouden graag een au pair ontvangen? Met onze Quick Check kunnen jullie nagaan of jullie alle voorwaarden vervullen.

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in Italië

Welke documenten heeft jullie au pair nodig? Ontdek hier waarmee het gastgezin en de au pair rekening moeten houden voor het begin van het au pair verblijf.

Kosten, werktijden, vrije tijd & Co. in Italië

Hoeveel kost een au pair? Wat kunnen de au pair en het gastgezin van elkaar verwachten? Hoeveel vrije dagen zijn een au pair toegestaan?

Contract, verzekering, rijbewijs & Co. in het gastland Italië

Moeten jullie een overeenkomst onderschrijven? Hoe wordt jullie au pair in Italië verzekerd? Blijft de rijbewijs van jullie au pair in jullie land geldig? Hier vinden jullie daarenboven allerlei veiligheidstips.


Video: One Au Pair Day in Lucca, Italy

Video: One Au Pair Day in Lucca, ItalyWe travelled abroad to meet the Franceschi family and Lisa, their au pair. We grabbed our cameras and followed them closely to get an insight into their daily lives and to film their personal impressions and suggestions for you. Go ahead and catch a glimpse behind the scenes!

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.