Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in Italië

Als au pair naar Italië

Informatie over zakgeld, vrije tijd, toegangsvoorwaarden, visum, contract, taalcursus en alles wat je nog moet weten voor een geweldig au pair verblijf in Italië.Gastgezinnen in Italië

Jullie willen een au pair ontvangen? Hier kunnen jullie nagaan hoeveel dit zal kosten. Lees hier ook welke toegangsvoorwaarden en werktijden voor een au pair gelden en de typische taken die tot een au pair verblijf behoren.


Video: One Au Pair Day in Lucca, Italy

Video: One Au Pair Day in Lucca, ItalyWe travelled abroad to meet the Franceschi family and Lisa, their au pair. We grabbed our cameras and followed them closely to get an insight into their daily lives and to film their personal impressions and suggestions for you. Go ahead and catch a glimpse behind the scenes!

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.