Au pair verblijf in Ierland
Contract, verzekering, rijbewijs & Co.

Alle informatie omtrent jullie veiligheid: au pair contract, verzekering, internationaal rijbewijs, enz.

Registratie als gastgezin

Au pair contract

Jullie zouden met de au pair een contract ondertekenen. In het contract worden alle voorwaarden van het au pair verblijf vastgelegd, zoals de werktijden, het zakgeld, de rechten en plichten van de au pair en het gastgezin, enz.

Spijtig genoeg bestaat er geen officieel au pair contract voor Ierland. Wij raden daarom aan het au pair contract voor het Verenigd Koninkrijk (het officiële Europese au pair contract) te downloaden en aan jullie situatie aan te passen. 

Opzegging

Indien jullie het au pair contract wensen op te zeggen moeten jullie gewoonlijk een opzeggingstermijn van 14 dagen in acht nemen. Lees a.u.b. het in jullie land geldige au pair contract om na te gaan of de opzeggingstermijn hiervan afwijkt. Dit geeft jullie voldoende tijd om een nieuwe au pair te vinden. Bovendien kunnen jullie ondertussen de au pair daarbij helpen zijn/haar terugreis te organiseren of een nieuw gastgezin te vinden. Het au pair contract moet schriftelijk worden opgezegd. 

Ziektekostenverzekering voor de au pair

Spijtig genoeg bestaat er in Ierland geen officieel regelgeving m.b.t. de ziektekostenverzekering voor au pairs.

Indien jullie au pair uit een EU-land afkomstig is, zou hij/zij moeten nagaan of zijn/haar eigen ziektekostenverzekering in Ierland nog geldig blijft. Zo niet moet de au pair een ziektekostenverzekering afsluiten. Wij raden jullie aan op zijn minst een deel van de kosten voor jullie au pair te dragen. 

Niet-EU-burgers hebben een bewijs van een ziektekosten-/reisverzekering nodig om een visum te kunnen aanvragen. Deze verzekering dient eventuele kosten te dekken bij ongelukken of ziekte tijdens het au pair verblijf in Ierland. De au pair moet de kosten in dit geval voor zijn/haar rekening nemen. Wij raden jullie echter aan op zijn minst een deel van de kosten te overnemen. 

Auto rijden in Ierland

Bespreek vooraf met jullie au pair de kwesties van aansprakelijkheid en verzekering. Jullie moeten nagaan wie de kosten voor zijn rekening zal moeten nemen bij een eventeel verkeersongeval met schade.

Internationaal rijbewijs:

1. Alle rijbewijzen die in een EU- of EVA-staat werden toegekend blijven in Ierland onbegrensd geldig. 

2. Voor rijbewijzen die in Australië, Gibraltar, Guernsey, het eiland Man, Japan, Jersey, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland werden toegekend geldt het volgende:

Indien het rijbewijs van jullie au pair in één van de bovengenoemde landen toegekend werd en geldig is, mag de au pair hiermee auto rijden tijdens zijn/haar verblijf in Ierland. Zodra jullie au pair zich in Ierland bij de gemeente als buitenlandse ingezetene heeft ingeschreven, wordt hem/haar toegestaan met zijn/haar rijbewijs een jaar lang in Ierland te rijden. Indien jullie au pair minimaal 185 dagen per jaar in Ierland verblijft wordt hij/zij als buitenlandse ingezetene beschouwd.

3. Indien jullie au pair uit geen van de bovengenoemde landen afkomstig is en over een nationaal of internationaal rijbewijs uit eigen land beschikt, mag hij/zij tot maximaal 12 maanden met dit rijbewijs in Ierland rijden. Indien de au pair langer dan 12 maanden in Ierland wilt verblijven kan hij/zij ook een Ierse rijbewijs aanvragen maar dan moet de au pair wel de hele aanvraagprocedure voor een rijbewijs opnieuw doorlopen.

Hebben jullie nog verdere vragen? Neem dan a.u.b. contact op met de Citizens Information in Ierland.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.