Au pair verblijf in Ierland
Quick Check voor gastgezinnen

Dankzij onze Quick Check kunnen jullie meteen nagaan of jullie een au pair kunnen ontvangen.

Registratie als gastgezin

Quick Check für Gastfamilien
Bij jullie thuis woont minstens één kind onder de 18 jaar?
Kunnen jullie de au pair een eigen kamer ter beschikking stellen? 
Zal jullie au pair voor de kinderen moeten zorgen en licht huishoudelijk werk overnemen? 
Spreken jullie dagelijks Engels?
Zijn jullie bereid de au pair aan een taalcursus te laten deelnemen zodat hij/zij de Ierse cultuur beter kan leren kennen? 

Uitslag:

Hebben jullie op alle vragen "ja" beantwoord? Dan kunnen jullie zo meteen beginnen te zoeken! In onze EasyFind rubriek vinden jullie alle au pairs die bij jullie profiel passen.

Vervult jullie au pair ook alle nodige voorwaarden om voor jullie te werken? Met de Quick Check voor au pairs kunnen jullie het snel nagaan.

Hebben jullie op één of een aantal vragen "nee" beantwoord? Dan kunnen jullie AuPairWorld helaas niet gebruiken om een au pair te vinden.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.