Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in Ierland

Word een au pair in Ierland

Hier vind je allerlei handige informatie over het gastland Ierland: zakgeld, vrije tijd, voorwaarden, toegangsvoorwaarden, visum, au pair contract, taalcursus en nog veel meer om een geweldig verblijf in Ierland te beleven.Word een gastgezin in Ierland

Hier kunnen jullie nagaan of jullie een au pair mogen ontvangen, hoeveel dit zal kosten, uit welk land jullie au pair afkomstig mag zijn, met welke toegangsvoorwaarden jullie rekening moeten houden, welke werktijden en taken voor een au pair gelden, hoe jullie de au pair kunnen verzekeren en nog veel meer.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.