Au pair verblijf in Duitsland
De belangrijkste informatie voor gastgezinnen

Jullie willen als gastgezin een au pair thuis ontvangen? Op de volgende pagina's kunnen jullie nagaan aan welke voorwaarden jullie daarvoor moeten voldoen.

Registratie als gastgezin

Mogen jullie gastgezin in Duistland worden?

Hier kunnen jullie nagaan of jullie aan alle voorwaarden voldoen om een au pair thuis te ontvangen.

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in Duitsland

Komt jullie au pair uit de EU of uit een niet-EU-land: lees hier waarmee jullie rekening moeten houden voor de aankomst van jullie au pair en welke documenten voor het au pair verblijf nodig zijn.

Kosten, werktijden, vrije tijd & Co. in Duitsland

Wat kunnen au pairs en gastgezinnen van elkaar verwachten? Hoeveel dagen verlof zijn de au pair toegestaan? Hier vinden jullie verdere details omtrent het au pair verblijf in Duitsland.

Contract, verzekering, rijbewijs & Co. voor het gastland Duitsland

Moeten jullie een verzekering voor jullie au pair in Duitsland afsluiten? Blijft zijn/haar rijbewijs geldig? Is een au pair contract nodig? Hoe kunnen jullie jullie eigen veiligheid waarborgen?

Visa service Germany

Visa for Germany as a host countryYour future au pair is a non-EU citizen? You need support in terms of handling formalities regarding your au pair's visa application? Why not benefit from AuPairWorld's long-term experience in the au pair business? We will be more than pleased to advise you. Our visa service will help you and your au pair prepare and complete all necessary documents for the au pair stay in Germany.

Frequently asked questions on the au pair stay in Germany

Brandenburg Gate in BerlinFind out the questions other au pairs have concerning the au pair stay in Germany.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.