Au pair verblijf in Frankrijk
Zo ontvangen jullie een au pair uit de EU

Au pairs uit de meeste EU-landen hebben noch een verblijfsvergunning noch een visum nodig om naar Frankrijk te reizen. Nochthans zullen jullie samen met de au pair enkele administratieve stappen voor het begin van het au pair verblijf moeten ondernemen.

Registratie als gastgezin

Stap 1: Ondertekening van het au pair contract en aanvraag van documenten aan jullie au pair

Het maakt er niet uit of jullie au pair al dan niet uit de EU afkomstig is; het au pair contract moet in elk geval door de DIRECCTE worden goedgekeurd. Bespreek eerst zorgvuldig met jullie au pair de overeenkomsten die jullie in het contract willen vastleggen, onderteken dan 3 exemplaren van het contract en stuur ze aan jullie au pair. Het officiële au pair contract voor Frankrijk vinden jullie op onze contract pagina. Jullie au pair ondertekent dan de contracten en stuurt ze aan jullie terug, samen met andere documenten die tot het dossier voor de DIRECCTE behoren:

  • een bewijs van zijn/haar studieniveau uit het land van afkomst (in het Frans vertaald door een erkende vertaler),
  • een medisch attest van hoogstens drie maanden oud (in het Frans vertaald door een erkende vertaler indien het in het buitenland werd opgesteld),
  • een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van jullie au pair,
  • een in het Frans geschreven motivatiebrief.

Wij raden gastgezinnen aan zich bij hun DIRECCTE te informeren om na te gaan welke documenten nodig zijn naargelang de situatie van hun au pair. 

Jullie toekomstige au pair is geen EU-burger? Lees dan onze pagina Zo ontvangen jullie en niet-EU-au pair in Frankrijk.

Stap 2 : Inschrijving voor een Franse taalcursus

Jullie schrijven de au pair in voor een Franse taalcursus voor buitenlanders voor het hele verblijfsduur. Vergeet daarbij niet het inschrijvingsbewijs aan te vragen.

Stap 3 : Indiening van het dossier bij de DIRECCTE

Voor de aankomst van jullie au pair moeten jullie een dossier bij de voor jullie woonplaats bevoegde territoriale eenheid van de DIRECCTE indienen. Zo wordt jullie au pair officieel een 'stagiaire aide familial étranger'. Het dossier bevat, onder andere, de 3 exemplaren van het door beide kanten ondertekende au pair contract, het inschrijvingsbewijs aan een Franse taalcursus en de andere documenten die de au pair jullie heeft toegestuurd. De DIRECCTE keurt het au pair contract goed en stuurt twee exemplaren terug. Jullie moeten dan één exemplaar aan jullie au pair sturen.

Opgelet: deze stap kan enige tijd in beslag nemen. Neem ajb. contact op met jullie territoriale eenheid van de DIRECCTE voor verdere informatie.

Stap 4 : Aanmelding van jullie au pair bij de URSSAF

Binnen de eerste acht dagen na de aankomst van jullie au pair moeten jullie hem/haar als 'stagiaire aide familial étranger' bij jullie bevoegde URSSAF (Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales) aanmelden. Zo kunnen jullie de werkgeversbijdragen betalen en kan jullie au pair van de sociale voorzieningen genieten. Voor meer details hierover kunnen jullie onze pagina verzekeringen & Co. lezen.

Stap 5 voor Kroatische au pairs: verblijfsvergunning aanvragen

Burgers uit Kroatië mogen zonder visum naar Frankrijk reizen. Echter zijn ze wel verplicht naast de bovengenoemde stappen ook een verblijfsvergunning aan te vragen om in Frankrijk te mogen werken. Op de verblijfsvergunning moet ofwel de vermelding "UE - toutes activités professionnelles sauf salariées" (EU - alle professionele werkzaamheden m.u.v. loonarbeid), ofwel "student" staan. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning stemt dan overeen met de duur van het au pair verblijf zoals in het au pair contract werd vastgelegd.

Na aankomst in Frankrijk heeft jullie au pair twee maanden de tijd om een verblijfsvergunning bij jullie prefectuur aan te vragen. Neem contact op met de prefectuur om na te vragen welke documenten jullie au pair nodig heeft en of ze moeten worden vertaald. Hier is een voorbeeld van de benodigde documenten:

  • het door de DIRECCTE gevalideerde au pair contract,
  • een bewijsstuk aangaande jullie verblijfsplaats (stroom- en telefoonrekening, enz.),
  • een kopie van het uittreksel uit het geboorteregister van de au pair,
  • zijn/haar identiteitskaart, enz.

Uitzondering: indien jullie au pair een Master of een vergelijkbaar diploma in Frankrijk heeft behaald hoeft hij/zij geen verblijfsvergunning aan te vragen. 

Handige links en bronnen

Service-public.fr : officiële website over de administratieve stappen voor het ontvangen van een au pair.
DIRECCTE : lijst van alle territoriale eenheden in Frankrijk

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.