Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in Frankrijk

Au pair in Frankrijk worden

Au pair in FrankrijkZakgeld, vrije tijd, visum, contract en taalcursus: op deze pagina's vinden au pairs alle belangrijke informatie over het au pair verblijf als 'stagiaire aide familial étranger'* in Frankrijk.Gastgezin in Frankrijk

Gastgezin in FrankrijkJullie wonen in Frankrijk en zouden heel graag een au pair thuis ontvangen? Op de volgende pagina's vinden jullie alle belangrijke informaties over het au pair programma "Stagiaire aide familial étranger"*, van toegangsvoorwaarden en werktijden tot veiligeidhstips.


 

*Alle informaties die op de volgende pagina's te raadplegen zijn hebben uitsluitend betrekking tot het au pair verblijf als 'Stagiaire aide familial étranger', omdat het aan de basisgedachte van AuPairWorld het beste voldoet.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.