Au pair verblijf in DenemarkenAu Pair

Let op a.u.b.: Om zich bij AuPairWorld als gastgezin te kunnen registreren moet u ten minste een minderjarig kind hebben dat nog bij u thuis woont.

Leeftijd: tussen de 17 en 29 jaar (beide leeftijden inbegrepen)

Werktijden: 18 tot 30 uur per week; niet meer dan 3-5 uur per dag.

Duur van verblijf: De au pair krijgt een verblijfsvergunning die een jaar geldig is. In ieder geval geldt de verblijfsvergunning niet langer dan het au pair contract. In uitzonderingsgevallen mag de verblijfsvergunning met 6 maanden worden verlengd. In uitzonderingsgevallen mag de au pair dus maximaal 24 maanden bij het gast gezin blijven werken.

Zakgeld: 3.250 DKK per maand

Talenkennis: De au pair moet in staat zijn Deens, Zweeds, Noors, Engels of Duits te begrijpen en redelijk goed te spreken.

Welke gezinnen komen in aanmerking als gast gezinnen?

De gast gezinnen moeten aan deze eisen voldoen:

 • Ten minste een van de ouders moet de Deense nationaliteit hebben
 • Het gezin moet een of meer minderjarig kinderen hebben
 • Het gast gezin mag geen financiële ondersteuning door openbare middelen ontvangen. Het gast gezin moet bij de Deense Immigratiedienst aangeven dat ze geen ondersteuning door openbare middelen in overeenstemming met de Wet betreffend de Actieve Socialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) ontvangen.
 • Het gastgezin mag op hetzelfde moment slechts een au pair ter werk stellen.

Wie mag als au pair in Denemarken gaan werken?

Wie als au pair in Denemarken wil gaan werken moet aan deze eisen voldoen:

 • hij/zij mag niet getrouwd zijn
 • hij/zijn mag geen feitelijke zorg voor minderjarig kinderen hebben
 • hij/zij mag geen gezinsleden mee naar Denemarken brengen

Reiskosten: Indien de au pair hun/haar vaste woonplaats in een land buiten de Europese Unie heeft zal het gast gezin de kosten voor zijn/haar terugreis moeten dragen.

Taalcursus: De au pair moet over voldoende vrije tijd beschikken om een taalcursus te kunnen volgen.

Kost en inwoning: De au pair krijgt gratis kost en inwoning, vrije maaltijden en een eigen kamer in het huis/de woning van het gast gezin.

Vrije dagen: De au pair heeft recht op een vrije dag per week. Bovendien moet de au pair de mogelijkheid hebben om een godsdienstoefening bij te wonen.

Vakantie: Het gat gezin en de au pair moeten samen vast leggen of de au pair onder de Deense vakantiewetgeving (dansk ferielovgivning) of onder de Deense wet aangaande de arbeidsrelatie in het landbouw (lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv.) valt. Voor meer informatie in het Engels kunt u hier terecht.

Contract: Au pair en gast gezin moeten een au pair overeenkomst tekenen. In Denemarken houdt het aanvraagformulier voor de verblijfsvergunning al een au pair contract in. Als de au pair nog minderjarig is moet het au pair contract door het toekomstig gast gezin, door de au pair en door zijn of haar ouders worden getekend. De au pair overeenkomst wordt voor de maximale duur van 12 maanden gesloten. De au pair heeft zo'n overeenkomst nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen.

Verblijfsvergunning:

 • om een verblijfsvergunning toe erkend te krijgen moet de au pair ten minste een basiskennis van een van de volgende talen hebben: Deens, Noors, Zweeds, Engels of Duits.
 • De au pair is niet eerder met een verblijfsvergunning in Denemarken geweest
 • Meestal worden verblijfsvergunningen aan au pairs verleend uit landen met een culturele achtergrond en levenswijze verleend die op de Deense cultuur en levenswijze lijkt.
 • Als de au pair binnen de laatste 3 maanden legaal in een ander land is verbleven mag ze haar aanvraag ook bij de Deense ambassade in dit land indienen.
 • De door beide partijen (d.w.z. door de au pair en het gast gezin) getekende au pair overeenkomst vormt een onderdeel van het aanvraagformulier voor de verblijfsvergunning.
 • De verblijfsvergunning wordt voor een jaar verleent en mag een keer met 6 maanden worden verlengd. De maximale duur van verblijf bedraagt dus 18 maanden.

Onderdanen van de Scandinavische landen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) zoals onderdanen van de EU/EER hebben nog een werkvergunning nog een verblijfsvergunning nodig. Ze mogen Denemarken zonder restricties binnen reizen en er beginnen te werken maar naar aankomst in Denemarken moeten ze bij het statsamt (plaatselijke afdeling van de centrale overheid) een verblijfsvergunning (opholdsbevis) aanvragen.
Iedere niet EU burger moet een verblijfsvergunning bij de Deense Immigratiedienst aanvragen.

De au pair zal de verblijfsvergunning gewoon bij de ambassade of bij het consulaat in haar land van herkomst moeten aanvragen voordat ze Denemarken binnen reist. Je aanvraag zal door de ambassade of door het consulaat aan het Deens Immigratiedienst worden doorgestuurd. De Immigratiedienst beslist dan op de aanvraag.

De au pair moet zijn of haar aanvraag samen met de volgende documenten indienen:

 • 2 ingevulde aanvraagformulieren (deze bevatten al de au pair contract)
 • een geldig paspoort
 • 2 recente kleuren pasfoto's (formaat 3.5x4.5 cm, geen zwaarte achtergrond, het gezicht moet 70%-80% van de foto uitmaken
 • Als de au pair nog minderjarig is moet ze een door de ouders of door een wettelijke voogd  getekende verklaring indienen waarin de volwassenen aangeven akkoord ermee te gaan dat hij/zij als au pair gaat werken
 • een geboorteakte
 • informatie omtrent de talenkennis en het opleidingsniveau van de au pair
 • informatie omtrent een eventuele verwantschap tussen de au pair en het gast gezin

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de Deense ambassade of bij het Deens consulaat. Downloaden van de website van de Deense Immigratiedienst kan natuurlijk ook.

Verlenging van de verblijfsvergunning

De au pair jongere mag in Denemarken blijven werken terwijl de Deense Immigratiedienst over zijn of haar aanvraag beslist. Tijdens deze periode moet hij of zij voor hetzelfde gast gezin blijven werken in overeenstemming met de condities van haar contract. Het contract dat ze met het eerste gezin gesloten heeft mag niet gewijzigd worden. Het contract dat de au pair met het eerste gast gezin getekend heeft moet aan het aanvraagformulier voor de verbening van de verblijfsvergunning worden toegevoegd en ook worden verlengd.  De au pair mag niet eerder voor een ander gast gezin beginnen te werken dan de Deense Immigratiedienst zijn toestemming gegeven heeft.

Let op a.u.b.: Wie in Denemarken illegaal als au pair werk wordt eventueel gearresteerd of moet Denemarken uit. Gast gezinnen die een au pair illegaal ter werk stellen worden misschien gearresteerd.

De au pair moet binnen vijf dagen na haar aankomst bij het Deens bevolkingsregister (folkeregisteret) worden ingeschreven.

Werkvergunning/Belasting: Omdat de taken van een au pair niet als werk worden beschouwd heeft hij/zij ook geen werkvergunning nodig.
Let op a.u.b.: Toch mag een au pair geen bijbaantje hebben. Betreffend de vakantie en de belasting wordt de relatie tussen de au pair en het gast gezin toch als een relatie van werknemer en werkgever beschouwd. Daarom geldt het Deens wet betreffend vakantie en belasting ook voor au pairs. Voor meer informatie kunt u direct bij de Deense belastingdienst SKAT terecht.

Ziektekostenverzekering: Mocht de au pair tijdens haar verblijf in Denemarken ziek worden moet het gast gezin voor haar kost en inwoning en voor de noodzakelijke medische verzorging zorgen tot dat de noodzakelijke stappen zullen worden ondernomen. Ook moet het gast gezin een ziektekostenverzekering ten gunste van de au pair afsluiten. 

Vakantie werk visum

Regelingen die voor vakantie werkers uit Australië, Canada en Nieuw Zeeland van toepassing zijn

Voorwaarden:

 • Het hoofdmotief voor het verblijf in Denemarken moet vakantie zijn.
 • Vakantie werkers mogen geen financieel afhankelijke kinderen mee nemen
 • Vakantie werkers moeten een geldig paspoort hebben

Duur van verblijf: Vakantie werkers krijgen een werkvergunning voor de maximale duur van één jaar. De verblijfsvergunning mag niet worden verlengd.

Vliegticket: De vakantie werkers moeten  over een vliegticket voor de terugreis beschikken of genoeg geld hebben om zo'n vliegticket te kunnen kopen.

Arbeidsomstandigheden

 • Vakantie werkers mogen niet langer dan 6 maanden bij hetzelfde gast gezin werkzaam zijn.
 • Ze mogen geen vaste aanstelling hebben.

Documenten:

 • 2 ingevulde aanvraagformulieren
  een geldig paspoort (een kopie mag ook)
 • 2 pasfoto's
 • een kopie van een rekeningafschrift of van een ander document waaruit duidelijk wordt dat de vakantie werker voldoende bestaansmiddelen heeft
 • een ticket voor de terugreis of genoeg geld om zo'n ticket te kopen
Voorwaarden die voor vakantie werkers uit Australië gelden

Leeftijd: tussen de 18 en 30 jaar (beide jaren inbegrepen)

Voorwaarden:

 • Deelnemers moeten de nationaliteit van Australië hebben
 • Ze moeten gezond zijn
 • Ze moet een goede reputatie hebben

Deelname: Iedereen mag alleen maar één keer een vakantie werk visum aanvragen.

Bestaansmiddelen: De vakantie werkers moeten genoeg geld hebben om zich tijdens de eerste twee maanden van haar verblijf in Denemarken te kunnen onderhouden (minstens 3900 AUD). Als bewijs moet de vakantie werker een rekeningafschrift tonen.

Ziektekostenverzekering: Vakantie werkers uit Australië zijn verzekerd door de nationale Deense gezondheidsdienst maar tijdens de eerste zes weken van hun verblijf hebben ze geen dekking door de nationale Deense gezondheidsdienst.

Arbeidsomstandigheden

 • Vakantie werkers mogen voor de beperkte duur van 3 maanden een opleiding volgen.
 • Ze mogen alle soorten van werk doen maar ze mogen niet langer dan 6 maanden bij hetzelfde gast gezin werkzaam zijn.
Voorwaarden die alleen maar voor vakantie werkers uit Canada gelden

Leeftijd: tussen de 18 en 35 jaar op het moment van de aanvraag (beide jaren inbegrepen)

Voorwaarden:

 • De kandidaten moeten ingezetene van Canada zijn en op het moment waar ze de visums aanvraag indienen in Canada wonen.
 • Ze mogen niet eerder deel genomen hebben aan het vakantie werk programma.

Deelname: Jonge mensen mogen slechts een keer met een vakantie werk visum na Denemarken komen.

Bestaansmiddelen: De vakantie werkers moeten genoeg geld hebben om zich tijdens de eerste periode van hun verblijf in Denemarken te kunnen onderhouden (minstens 3200 CAD).

Ziektekostenverzekering: Deelnemers moeten een ziektekostenverzekering afsluiten die tijdens de hele duur van hun verblijf dekking heeft en die een ziektekostenverzekering, een hospitalisatiekostenverzekering en de  repatriëring omvat.

Arbeidsomstandigheden

 • Canadese vakantie werkers mogen voor de beperkte duur van 6 maanden een opleiding volgen.
 • Ze moeten alle leges voor de aanvraag van een werkvergunning of verblijfsvergunning betalen.
   
Voorwaarden die alleen maar voor vakantie werkers uit Nieuw Zeeland gelden

Leeftijd: tussen de 18 en 30 jaar op het moment van de aanvraag (beide jaren inbegrepen)

Voorwaarden:

 • De kandidaten moeten ingezetene van Nieuw Zeeland zijn en op het moment waar ze de visums aanvraag indienen in Nieuw Zeeland wonen.

Bestaansmiddelen: De vakantie werkers moeten genoeg geld hebben om zich tijdens de eerste periode van hun verblijf in Denemarken te kunnen onderhouden (minstens 24 000 DKK (dat zijn ongeveer 5700 NZD). Als bewijs moet de vakantie werker een rekeningafschrift tonen.

Ziektekostenverzekering: Vakantie werkers uit Nieuw Zeeland zijn verzekerd door de nationale Deense gezondheidsdienst maar tijdens de eerste zes weken van hun verblijf hebben ze geen dekking door de nationale Deense gezondheidsdienst.

Arbeidsomstandigheden

 • Nieuw-Zeelandse vakantie werkers mogen voor de beperkte duur van 3 maanden een opleiding volgen.
 • Ze mogen alle soorten van werk doen maar ze mogen niet langer dan 3 maanden bij hetzelfde gast gezin werkzaam zijn.

Nuttige links

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.