Contract, verzekering, rijbewijs & Co.

Hier vinden jullie meer informatie omtrent het au pair verblijf: het au pair contract, de verzekering, veilgheidstips, enz.

Registratie als gastgezin

Contract

Jullie dienen met de au pair het officiële Belgische au pair contract te ondertekenen. Bespreek vooraf jullie wederzijdse verwachtingen met de toekomstige au pair en onderteken een au pair contract waarin de belangrijkste punten werden vastgelegd. Zo kunnen jullie toekomstige teleurstellingen vermijden. Indien jullie au pair uit een niet-EU-land afkomstig is dienen jullie een ondertekend exemplaar van het au pair contract aan de bevoegde vreemdelingendienst in jullie Gewest in te dienen om een arbeidsvergunning en een arbeidskaart aan te vragen. Lees onze pagina hoe ontvang ik een au pair uit België voor verdere informatie.

Opzegging

Het au pair contract blijft voor de hele duur van je au pair verblijf geldig. Jullie kunnen het au pair contract echter ook vroegtijdig opzeggen indien jullie bv. met jullie au pair niet meer kunnen omgaan. Het opzeggingstermijn bedraagt gewoonlijk 14 dagen. Hiermee hebben jullie voldoende tijd om een andere au pair te vinden en kan jullie au pair de terugreis organiseren. Bij gewichtige redenen kan het au pair contract ook onmiddelijk worden opgezegd. 

Ziektekostenverzekering

Is jullie au pair uit een EU-land afkomstig? Vraag jullie au pair bij zijn/haar eigen ziektekostenverzekeraar na te vragen of zijn/haar ziektekostenverzekering ook in België geldig blijft. Hoogst waarschijnlijk blijft de au pair tijdens het verblijf verder verzekerd indien hij/zij over een Europese ziekteverzekeringskaart beschikt. Opgelet: jullie moeten bovendien een aanvullende verzekering voor jullie au pair afsluiten. Deze verzekering dient medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten te dekken alsook een eventuele repatriëring. 

Is jullie au pair afkomstig uit een niet-EU-land? Vraag jullie au pair bij zijn/haar eigen ziektekostenverzekeraar na te vragen of zijn/haar ziektekostenverzekering ook in België geldig blijft. Indien dit niet het geval is moet jullie au pair een ziektekostenverzekering bij een private verzekeringsmaatschappij afsluiten. Jullie moeten bovendien een aanvullende verzekering voor jullie au pair afsluiten. Deze verzekering dient medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten te dekken alsook een eventuele repatriëring. 

Auto rijden en rijbewijs

Waarschijnlijk wensen jullie een au pair met een rijbewijs. Vraag jullie toekomstige au pair of hij/zij over voldoende rijervaring beschikt. Jullie dienen ook de kwesties van verzekering en verantwoordelijkheid vooraf regelen. Wie de kosten bij materiële schade voor zijn rekening neemt moet inderdaad al vooraf afgesproken worden.

Jullie au pair mag in België met een internationaal of Europees rijbewijs rijden, of met een erkend buitenlands rijbewijs

Veiligheidstips

  • Hebben jullie al per telefoon met jullie toekomstige au pair gesproken? Het is uiterst belangrijk vroegtijdig genoeg contact op te nemen om na te gaan of jullie goed met elkaar kunnen omgaan. Lees meer hierover op onze pagina Tips voor gastgezinnen.
     
  • Ga na of jullie au pair de taal die jullie thuis spreken al behoorlijk goed beheerst. Zo wordt het voor de au pair eenvoudiger zijn/haar behoeftes en wensen al vanaf het begin uit te drukken. Vergeet ook niet dat het goed van pas kan komen indien de au pair ziek is of jullie kinderen voor een gevaar moet waarschuwen. 

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.