Toegangsvoorwaarden voor au pairs

De voorwaarden van het au pair verblijf zijn verschillend indien jullie au pair al dan niet uit een EU-land afkomstig is.

Registratie als gastgezin

EU- en EVA-burgers Niet-EU-burgers
EU: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië (Verenigd Koninkrijk), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje
EVA: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland
Niet-EU-burgers: Onderdanen uit alle andere landen

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.