Kosten, werktijden, vrije tijd & Co.

Lees hier alle informatie omtrent het au pair verblijf: het au pair contract, het zakgeld, de werktijden van een au pair, enz.

Registratie als gastgezin

Werkzaamheden

De hoofdtaak van jullie au pair is voor jullie kinderen te zorgen. Bovendien kan ook licht huishoudelijk werk worden gevraagd.

Kosten

Een au pair ontvangen betekent ook meer dagelijkse uitgaven. Vergeet niet dat een volwassene meer bij jullie thuis zal wonen.

Kost en inwoning

Een au pair heeft recht op kost en inwoning tijdens zijn/haar verblijf. Hetzelfde geldt in geval van ziekte en tijdens het verlof van jullie au pair.   

Zakgeld

Au pairs in België ontvangen minstens 450 euro zakgeld per maand. Jullie au pair dient een eigen bankrekening in België te openen zodat jullie het bedrag elke maand kunnen overmaken. Jullie mogen niet contant betalen.    

Verzekering

Als gastgezin moeten jullie een verzekering voor jullie au pair afsluiten. De verzekering dient medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten te dekken alsook een eventeule repatriëring.  

Werktijden

In België mogen au pairs maximaal 4 uur per dag (oppaswerkzaamheden inbegrepen) en 20 uur per week werken, verdeeld over 6 dagen per week.   

Vrije tijd

Au pairs in België krijgen minstens één vrije dag per week. Jullie kunnen de vrije dag in overleg met de au pair bepalen. Indien de au pair echter een bepaalde dag als verlof wenst vanwege religieuze verplichtingen dienen jullie hiermee rekening te houden. 

Verlof

In België bestaat er geen unieke regelgeving omtrent het au pair verlof. Ons advies: een au pair heeft recht op minstens twee weken verlof voor een verblijf van 12 maanden. Voor een korter verblijf kunnen jullie je aan dit voorstel aanpassen. Spreek vroegtijdig genoeg af met jullie au pair hoeveel vrije dagen hem/haar zijn toegestaan.

Taalcursus

Jullie au pair dient de gelegenheid te krijgen aan een Nederlandse, Franse of Duitse taalcursus deel te nemen, afhankelijk van de taal die jullie thuis spreken. De cursus dient door een officieel erkende instelling te worden aangeboden. Een privéles, een schriftelijke cursus of privéscholen zijn niet toegestaan. Als jullie au pair voor zijn/haar verblijf in België nog geen basiskennis van de bovengenoemde talen heeft moet hij/zij onmiddelijk na aankomst aan een intensieve taalcursus deelnemen. Jullie dienen ook een cultureel programma voor de au pair voor te bereiden zodat hij/zij kennis kan maken met de Belgische cultuur.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.