De belangrijkste informatie voor gastgezinnen

Lees hier hoe jullie als gastgezin in België een au pair kunnen ontvangen.

Registratie als gastgezin

Mogen jullie gastgezin in België worden?

Mogen jullie als gastgezin in België een au pair ontvangen? Doe onze Quick Check om na te gaan of jullie aan alle voorwaarden voldoen.

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in België

Informeer jullie hier over alle voorwaarden waarmee jullie rekening moeten houden voordat jullie au pair in België aankomt (welke documenten heeft de au pair nodig, enz.).

Kosten, werktijden, vrije tijd & Co. in het gastland België

Wat kunnen au pairs en gastgezinnen van elkaar verwachten? Hoeveel vrije dagen zijn jullie au pair toegestaan? Hoeveel zakgeld krijgt een au pair in jullie gastland?

Contract, verzekering, rijbewijs & Co. in België

Moeten jullie de au pair in België verzekeren? Blijft zijn/haar rijbewijs in jullie land geldig? Hebben jullie een au pair contract nodig? Hoe kunnen jullie aan jullie veiligheid bijdragen?

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.