Contract, verzekering, rijbewijs & Co.

Hier vinden jullie informatie omtrent het au pair verblijf: het au pair contract, de verzekering, veiligheidstips, enz.

Registratie als gastgezin

Contract

Het is uiterst belangrijk dat jullie samen met de au pair alle wederzijdse verwachtingen vroegtijdig bespreken en de hoofdpunten dan schriftelijk vastleggen. Zo worden toekomstige teleurstellingen vermeden. Wij raden jullie aan het officiële Oostenrijkse au pair contract te ondertekenen.

Opzegging

De wettelijke opzegtermijn voor het au pair contract bedraagt 14 dagen. Zo krijgen jullie de tijd een andere au pair te vinden. Tegelijkertijd kunnen jullie ook de terugkeer van jullie huidige au pair organiseren of hem/haar daarbij helpen een ander gastgezin te vinden.

Op onze pagina Kosten, werktijden, vrije tijd & Co vinden jullie een meer gedetailleerd overzicht van de algemene voorwaarden van het au pair verblijf. 

Au pair verzekering

Aanmelding bij de Oostenrijkse sociale zekerheid

Om een au pair te werk te stellen dienen jullie als gastgezin de au pair bij de wettelijke sociale zekerheid aan te melden (in overeenstemming met de Oostenrijkse federale wet betreffende de algemene sociale verzekering – ASVG). Jullie dienen de premies voor de ongevallenverzekering bij jullie bevoegde Gebietskrankenkasse te betalen.

De gratis kost en inwoning alsook de kosten die het gastgezin overneemt voor de privé-verzekering van de au pair en voor de taalcursus en culturele uitstappen zijn niet inbegrepen in de loon en berusten dus niet op premie- of bijdragebetaling.

Indien de au pair een bedrag aan zakgeld ontvangt dat onder de minimum loongrens ligt (in 2019 bedraagt de loongrens 446,81 euro) is een aanmelding bij de wettelijke ongevallenverzekering voldoende. jullie au pair dient ook een ziektekostenverzekering te hebben.

Ziektekostenverzekering:

Jullie au pair kan een ziektekostenverzekering bij een private verzekeringsmaatschappij afsluiten. Vraag de au pair na te gaan of zijn/haar eigen ziektekostenverzekering in Oostenrijk geldig blijft.  Een buitenlandse ziektekostenverzekering is pas geldig indien de prestaties ook in Oostenrijk worden geleverd. Hier vinden jullie verdere tips.

Rijbewijs

Hebben jullie liever een au pair met rijbewijs? Dan moeten jullie wel opletten: over een rijbewijs beschikken betekent nog niet dat men ook genoeg ervaring achter het stuur heeft. Vraag dus jullie au pair of hij/zij al voldoende rijervaring heeft. Vergeet niet dat de au pair waarschijnlijk jullie kinderen met de auto zal meenemen. 

Indien jullie de au pair een auto ter beschikking stellen moeten jullie vooraf de kwesties van aansprakelijkheid en verzekering regelen. Wie zal de kosten voor zijn rekening moeten nemen indien de au pair een ongeval veroorzaakt? 

Veiligheid

  • Hebben jullie al persoonlijk contact met de au pair opgenomen? Per telefoon kunnen jullie snel vaststellen of jullie goed met elkaar kunnen omgaan. Lees meer hierover op onze pagina tips voor gastgezinnen.
  • Kan jullie au pair goed genoeg Duits spreken? Natuurlijk hoeft hij/zij nog niet de taal uitstekend te beheersen maar het is belangrijk dat de au pair jullie kinderen in hun moedertaal voor een gevaar kan waarschuwen (voor een hete kookplaat bv.).

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.