Au pair verblijf in Oostenrijk
Zo ontvangen jullie een au pair uit een niet-EU-land

Welke toegangsvoorwaarden gelden voor jullie au pair? Welke documenten zijn nodig voor het au pair veblijf? Hier vinden jullie meer informatie over de voorwaarden voor niet-EU-burgers in Oostenrijk.

Registratie als gastgezin

Hier vinden jullie informatie over de voorwaarden voor au pairs afkomstig uit niet-EU-landen, Bulgarije en Roemenië. Indien jullie au pair afkomstig is uit een EU- of EVA-land, lees a.u.b. onze informatie pagina voor au pairs uit EU-landen.

Au pairs afkomstig uit niet-EU-landen hebben een visum nodig om naar Oostenrijk te mogen reizen. Bulgaren, Roemenen en niet-EU-burgers mogen bij het indienen van hun aanvraag niet ouder zijn dan 28 jaar.

Stap 1: Jullie au pair stuurt jullie de volgende documenten

Vraag de au pair jullie de volgende documenten toe te sturen:

  • een bewijs van zijn/haar taalkennis
  • een ondertekend kopie van het au pair contract waarin jullie samen de belangrijkste punten van het au pair verblijf hebben opgenomen.

Stap 2: Neem contact op met de Oostenrijkse dienst voor arbeidsvoorziening (AMS)

Indien jullie au pair uit een niet-EU-land of uit Bulgarije of Roemenië afkomstig is, moeten jullie twee weken voor zijn/haar aankomst de Oostenrijkse dienst voor arbeidsvoorziening (Arbeitsmarktservice - AMS) over het au pair verblijf informeren. Als jullie en de au pair beide aan de voorwaarden van de AMS* voldoen, wordt een bewijs van aanmelding toegekend. Hiervoor hoeven jullie de bovengenoemde documenten in te dienen.

Het bewijs van aanmelding is gewoonlijk 6 maanden geldig en kan daarna voor verdere 6 maanden worden verlengd.

Stap 3: Stuur de volgende documenten aan jullie au pair voor zijn/haar visumaanvraag

Here you can find information regarding types of Visas needed for non-EU au pairs to work in Austria, as well as general information on the residence permit.

If your au pair is a non-EU citizen and is aware that they will be spending more than 6 months under temporary employment in Austria, they must apply for a temporary residence permit under 'special employment cases', rather than a Visa. They must apply for the temporary residence permit, and receive confirmation, before they travel to Austria. If they are staying for less than 6 months, a Visa D is sufficient. However, the Visa D cannot be extended.

After you receive the confirmation of notification, you need to get your au pair a confirmation of insurance coverage for their stay in Austria. Send both documents to your au pair so that they can apply for an au pair visa.

The AMS confirmation of notification is a prerequisite for the issuance of the au pair visa and the settlement permit.

Stap 4: Meld de au pair bij de Oostenrijkse sociale zekerheid aan

Na de aankomst van jullie au pair in Oostenrijk zou het au pair verblijf bij de sociale zekerheid worden aangemeld. Neem a.u.b. contact op met jullie regionale Gebietskrankenkasse voor verdere informatie. Lees ook onze pagina: Contract, verzekering, rijbewijs & Co.

*Basisvoorwaarden voor het verlenen van een bewijs van aanmelding (Anzeigebestätigung) door de AMS:

  1. Jullie au pair is minstens 18 jaar en maximaal 27 jaar oud.
  2. Hij/Zij heeft binnen de vijf laatste jaren nooit langer dan één jaar in Oostenrijk als au pair gewerkt.
  3. Het hoofddoel van zijn/haar verblijf in Oostenrijk is om daar als au pair aan de slag te gaan. Hij/zij wil de Oostenrijkse cultuur en de inwoners beter leren kennen, alsook zijn/haar taalkennis verbeteren met de hulp van het gastgezin.
  4. Hij/zij moet al over een basiskennis van de Duitse taal beschikken en dit ook kunnen bewijzen.
  5. Jullie gastgezin telt minstens één minderjarig kind dat bij jullie thuis leeft.
  6. De hoofdtaken van de au pair zijn het zorgen voor de kinderen en het overnemen van lichte huishoudelijike taken.

Indien jullie of de au pair aan één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden niet kunnen voldoen is het helaas onmogelijk de au pair te ontvangen.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.