Au pair verblijf in Oostenrijk
De belangrijkste informatie voor au pairsMag je au pair in Oostenrijk worden?

Hier kun je nagaan of je aan alle voorwaarden (zoals leeftijd, nationaliteit, enz.) voldoet om au pair in Oostenrijk te worden.

Hoe kom ik naar Oostenrijk?

Waarmee noet je rekening houden voordat je vertrekt (welke documenten heb je nodig, enz.) (als EU-burger, als niet-EU-burger)?

Zakgeld, werktijden, vrije tijd & Co. in Oostenrijk

Welke taken kan je gastgezin je toevertrouwen? Op hoeveel dagen verlof heb je recht? Wie betaalt voor je taalcursus?

Contract, verzekering & Co. in het gastland Oostenrijk

Blijft je verzekering ook in het buitenland geldig? Is je rijbewijs ook in het gastland geldig? Moet je een au pair contract ondertekenen? Hoe kun je je eigen veiligheid waarborgen?

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.